Under dagens regjering har vi doblet veivedlikehold, vi har doblet jernbanevedlikehold. Nå reduseres vedlikeholdsetterslepet. Det vokste årlig under Aps styre. Likevel liker ikke Aps Hege Dubec vår samferdselssatsing i Østfold. Det lever jeg godt med. Men Ap bør finne bedre argumenter enn den svartmalingen Hege Dubec serverer i Fredriksstad Blad om dagen.

Vi har igangsatt de største jernbaneinvesteringer på hundre år, og hvor de største pengene går til å utvikle Østfoldbanen. Vi har fullført E18 gjennom Østfold, med bedre kapasitet enn Ap selv planla. Jeg tror den nøytrale leser ser hvor urimelig det er av Ap å hevde at Østfold er glemt. Man bruker ikke over 20 milliarder kroner på Follobanetunnelen dersom Østfold er glemt. Vi bruker ikke nesten to milliarder kroner i 2018 til planlegging av nye jernbaneprosjekt dersom intercity er skrinlagt. To milliarder på ett år – det er mer enn Arbeiderpartiet brukte til tilsvarende arbeid de siste fem årene de styrte.

Arbeiderpartiets svartmaling og dobbeltspill i Østfold bidrar ikke til å løfte frem kunnskap i sakene.

Det er ingen hemmelighet at enkelte prosjekter har møtt utfordringer. Ikke fra regjeringen, men fra naturens side. Selvsagt skulle jeg ønske at vi fant fjell og ikke kvikklere da BaneNor i 2016 og 2017 gjorde nye grunnboringer i Østfold. Dette har gitt oss ny informasjon etter at Nasjonal Transportplan ble vedtatt. Og når de dukker opp mer kvikklere enn forventet, så tror jeg at den nøytrale leser er enig i at det siste man bør gjør er å stikke hodet i kvikkleren og late som ingenting.

Aps tilnærming og protester er oppskriften på en byggeteknisk katastrofe. Det er nesten komisk når Ap later som om dette skjer fordi Frp sitter i regjering. Tvert imot. Problemet med IC-planleggingen er at man ikke tidligere hadde ressurser til å gjøre grundigere forarbeid. Man drev jernbanen på sparebluss og jobbet med skisser basert på generelle antagelser. Mange av disse viste seg å stemme, noen viste seg å være mangelfulle. Det må vi ta innover oss.

Men det betyr ikke at prosjektene er skrinlagt. For få dager siden meldte Bane Nor at de har prosjekter for rundt 60 milliarder kroner på vei ut i markedet de neste få årene. Det sier litt om en formidabel satsing, som må ha gått Dubec hus forbi. Vi skal få Østfold på skinner!

Tilsvarende er det nærmest useriøst når Arbeiderpartiet klager over bompengenivået på veiene. Jeg misliker bompenger. Jeg kjemper for å redusere omfanget. Det interessante i denne debatten er at Arbeiderpartiet foreløpig har kjempet imot hver gang vi foreslår å bruke penger på å redusere bompengenivået. Stikk motsatt av hva Dubec gir inntrykk av. Dessverre skriver mediene sjelden om det, men fakta er at med vår regjering har bompengeandelen i nye veiprosjekt gått ned.

  • Stem og diskuter nederst på siden: Den nøytrale leser ser at Ap driver svartmaling i denne saken!

Veksten i veisatsingen kommer fra økte bevilgninger i statsbudsjettet, ikke økt bompengenivå. Fakta er at under Ap vokste bompengeandelen til over 40 prosent i nye veiprosjekt. Vi har snudd utviklingen. I 2018 ligger det an til å bli under 30 prosent. Jeg vil kjempe for å redusere den videre, men det er harde forhandlinger med de øvrige partier for hvert kutt.

Likevel, selv om Frp er alene om å kjempe mot bompenger, har vi kjempet frem gjennomslag for å redusere bompengeforpliktelser med ca. 12 milliarder kroner. Det er 12.000 millioner kroner. Det interessante er at Ap har vært imot hver krone som har vært bevilget til bompengekutt så langt. I Stortinget foreslår Ap i statsbudsjettene å øke bompengenivået. Da blir det egentlig latterlig når Dubec i mediene later som de mener bompengenivået er for høyt.

Tilsvarende er det kunstig kritikk når Ap kritiserer flypassasjeravgiften. I sine alternative statsbudsjett foreslår Ap å opprettholde avgiften. Ap har tidligere selv tatt initiativ til en slik avgift, og Ap/LO-familien var for få år siden ivrige etter å boikotte Ryanair. La meg også minne om at flypassasjeravgiften ikke var et forslag fra regjeringen, men et resultat av at regjeringen ikke har flertall i Stortinget.

I Stortinget er flertallet glade i avgifter, og når regjeringen forhandler, så må det inngås kompromisser. Frp er eneste parti som hele tiden har vært imot en flypassasjeravgift, men den kampen tapte vi. Den observante leser vil likevel reflektere over at Ryanair har økt trafikken sin på en rekke flyplasser i Norge etter at avgiften ble innført. Det var ikke avgiften som var årsaken til at Ryanair trakk seg fra Rygge, men jeg vet at de brukte det som unnskyldning.

Det er gøy med konstruktiv debatt. Politisk diskusjon kan løfte frem saker slik at vi finner bedre løsninger. Men Arbeiderpartiets svartmaling og dobbeltspill i Østfold bidrar ikke til å løfte frem kunnskap i sakene. Vi skal bygge veldig mye infrastruktur. Regjeringen stiller med enorme midler, våre fagfolk jobber frem byggetegninger og kontrakter med entreprenørene. Jeg håper Aps lokale ordførere og representanter snart inntar en mer konstruktiv rolle enn det vi har sett den siste tiden. Man kan ikke vedta kvikklere bort. Men vi kan finne løsninger slik at infrastruktur ikke bygges på sand, men på sten. Men da må man slutte å stikke hodet i sanden.

Les også

Kommentar: Jernbaneutbygging i det blå etter tidenes løftebrudd