Det har i det siste vært sådd tvil om Jernbanedirektoratet kommer til å si ja til dobbeltdekkere på Østfoldbanen. Det burde ikke være noen tvil om at kapasiteten på Østfoldbanen er sprengt og at noe må gjøre for å øke kapasiteten så raskt som mulig.

På vegne av pendlerne og alle togbrukere i Østfold krever vi derfor snarlige tiltak for å øke kapasiteten på Østfoldbanen. Dobbeltdekkere vil øke kapasiteten på Østfoldbanen med 40 prosent og vil være et effektfullt tiltak for å øke kapasiteten. Østfoldbanen er sprengt og det vil ikke bli plass til å kjøre flere tog før i 2024. Skal det settes inn dobbeltdekkere på Østfoldbanen må det, ifølge Bane NOR, gjøres utbedringer for rundt 60 millioner kroner på strekningen. Det synes jeg er en helt overkommelig pris for å kunne øke kapasiteten med 40 prosent på Østfoldbanen

Det er en gåte hvorfor dette ikke skulle fungere i Norge når det fungerer fint over hele Europa.

Vi får nå flere rapporter om at banen er så full at det oppleves som utrygt for gravide og andre med særskilte behov – de står som sild i tønne. Østfoldbanen har opplevd en stor etterspørsel og er den banen i Norge der bruken øker mest. For mange er toget fremdeles det beste alternativet, men det kan ikke være slik at trengselen i seg selv gjør at tog ikke blir et alternativt for de mange som er avhengig av banen. Da må noe gjøres.

Det har vært skepsis rundt dobbeltdekkere både fra NSB og fra Bane NOR, men dette fungerer fint andre steder og operatører i Sveits bekrefter at det ikke tar lengre tid med på- og avstigning. Det er en gåte hvorfor dette ikke skulle fungere i Norge når det fungerer fint over hele Europa.

Dersom det er slik at dobbeltdekkere av en eller annen grunn ikke kan brukes, så må det sees på andre alternativer. Da kan det være en mulighet å anskaffe (eller leie) flere nye Flirt 75 Tog (lokaltogvarianten). Slike tog vil kunne frakte 600 passasjerer ved bruk av doble togsett. Det kan være et godt alternativ, men noe må gjøres nå.