Statsminister Erna Solberg gav en uforbeholden unnskyldning etter Listhaugs Facebook-oppdatering. Facebook-posten var over grensen og var uakseptabel. Ordene vi bruker i den offentlige debatten er viktige.

Jeg gjentok statsministerens unnskyldning fra Stortingets talerstol da saken om å kunne frata personer norsk statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser ble behandlet. Unnskyldningen er uforbeholden og går til dem vi har såret med vår kommunikasjon om saken. Det var viktig og riktig å gi den.

Alle har vi et ansvar for det politiske ordskiftet. Men politiske ledere bærer det største ansvaret. De siste dagers debatt har vist at bruk av bilder, retorikk og formuleringer har såret mange.

En forferdelig hendelse

22. juli var en forferdelig terrorhendelse for alle i Norge, men særlig for AUF, Arbeiderpartiet og andre direkte berørte. Kommunikasjon som kobler terror og Arbeiderpartiet, har forståelig nok skapt sterke reaksjoner og følelser. Det har gjort et dypt inntrykk på meg, å se og høre reaksjonene fra overlevende og etterlatte fra Utøya. 

Vi kan ikke ta tilbake ord og bilder, men vi kan be om unnskyldning. Vi kan lære av det, og vi kan bidra til et bedre debattklima fremover. Norsk politikk er på sitt beste når vi diskuterer sak og innhold med respekt for hverandres ulike ståsteder, og når vi alle unngår å tillegge hverandre holdninger og meninger vi ikke har.

Vi har alle et ansvar

Vi har alle et ansvar for å bekjempe konspirasjonsteorier, hatprat, vold og ekstremisme. Regjeringen har fått på plass mange tiltak, men vi må gjøre mer.  Å forebygge og bekjempe ekstremisme blant barn og unge er noe av det viktigste vi gjør. Skolen, som vår viktigste felles arena, er viktig for å bekjempe den typen holdninger og isteden fremme positive holdninger. Roten til intoleranse og ekstremisme er å tenke at den som er ulik deg, er noe grunnleggende annet enn deg. Vårt samfunn som bygger på tillit, åpenhet og inkluderende fellesskap må også bygge på respekt for hverandre.

Jeg har gitt et oppdrag til Utdanningsdirektoratet om å utvikle læringsressurser slik at lærere kan gjøre vår nære historie og hvordan 22. juli-terroren rammet til en del av undervisningen i skolen. I tillegg har jeg et nært og godt samarbeid med støttegruppen etter 22. juli og AUF. Vi diskuterer også hvordan vi kan se på den unike muligheten vi har til å skape en læringsarena mellom der det skjedde i regjeringskvartalet, til der ungdom dro fra kaia i Hole kommune og altfor få vendte tilbake, og ute på Utøya hvor AUF har etablert et minnested og et læringssenter.

Ord kan samle, og ord kan skape motsetninger og avstand. Jeg og Høyre skal gjøre vårt for at debattene blir saklige, opplyste og konstruktive. Og så skal vi sammen med alle partier på Stortinget jobbe mot hatprat, vold og ekstremisme.