Israel har ikke okkupert én kvadratmeter av palestinsk jord

Kjell J. Tveter: Det er én ting som virkelig skremmer meg: At voksne, vettuge mennesker ikke ser den fare som voldelig Islam representerer.

Kjell J. Tveter: Det er én ting som virkelig skremmer meg: At voksne, vettuge mennesker ikke ser den fare som voldelig Islam representerer. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Hvis araberne nedla sine våpen, ville det bli fred i morgen. Hvis Israel nedla sine våpen, ville jøder ikke eksistere i morgen, skriver Kjell J. Tveter.

DEL

Leserbrev 

Det burde være enkelt å sette seg inn i de siste 150 års Midtøsten historie. Da vil man finne ut at Palestina i siste halvdel av 1800-tallet var meget tynt befolket. Det er godt dokumentert. På grunn av forfølgelse  i Europa og russiske pogromer begynte jøder å utvandre til Palestina. De dannet nybyggersamfunn og kultiverte jorda som lå brakk. Sumpområder  med malaria ble drenert og omgjort til fruktbart land.

Denne aktiviteten skapte behov for arbeidskraft, og førte til innvandring av arabere fra de omliggendes områder. Landområdene ble kjøpt av arabiske jordeiere.

Fredsforhandlingene etter 1. verdenskrig førte til at Balfour-erklæringen ble gjeldende folkerett. England fikk som mandat å forberede grunnen for at Palestina kunne bli «et nasjonalt hjem for jøder».  Palestina var et stort område på begge sider av Jordan elven.

I 1921 gav England ved Winston Churchill urettmessig den østre del av Palestina til  den hashemittiske emir Abdullah. Dette området ble kalt Transjordan, og var et emirat som i 1946 ble endret til kongedømmet Jordan. Staten Jordan har i sin grunnlov nedfelt forbud mot at jøder kan bo eller ha eiendom der. Jordan utgjør ca 75 prosent av Palestina. Så med ett pennestrøk var jødene fratatt  stordelen av det land som Balfour erklæringen tilkjente dem.

Når disse politiske vedtak ble gjennomført var det en alminnelig forståelse at Palestina vest for Jordanelven skulle tilhøre jødene. Men i dag må de slåss for å kunne overleve på 12 prosent av det landområde de ble lovet for 100 år siden.

Det som heter det palestinske folk har vi nærmest blitt indoktrinert til å tro er selve urbefolkningen. Men det er neppe riktig. Det mest riktige er å betrakte majoriteten  som etterkommere av innvandrere ,vesentlig i løpet av mandatperioden 1918 - 1948.  

I denne perioden var det strenge kvoter for hvor mange jøder som fikk innreise, mens det var liten eller ingen kontroll med ikke-jøder. På denne tid våknet også arabernes nasjonalfølelse.

Det å betrakte jøder og Israel som hovedårsaken til  Midtøsten konflikten er blitt en agenda for venstresiden og diverse aktivister. Det er Freddy Øystegårds innlegg i FB  8. mai et godt eksempel på. For meg personlig betyr det at jeg ikke har det minste fnugg av tillit til venstresiden. (Innlegget «50 år med okkupasjon er nok» er ikke publisert på f-b.no/debatt, Red.)

Jeg finner det også tendensiøst å lese side 32 i FB 10. mai, der det står: «palestinerne må kjempe for å beholde sine hjem og sitt land.» Israel har ikke okkupert én kvadratmeter av palestinsk jord.  En usannhet er og forblir en usannhet uansett hvor mange ganger den forkynnes.

Fra 1948 til 1967 lå Vestbredden under Jordan, men kun tre av verdens stater godkjente at området skulle tilegnes Jordan.  Etter seksdagerskrigen i 1967 har araberne konsekvent torpedert ethvert forsøk på  å komme til enighet. De sier nei til fred, nei til  forhandlinger, og har i tre større kriger forsøkt å utradere Israel og jøder.

Hvis araberne nedla sine våpen, ville det bli fred i morgen. Hvis Israel nedla sine våpen, ville jøder ikke eksistere i morgen.

Det er én ting som virkelig skremmer meg: At voksne, vettuge mennesker ikke ser den fare som voldelig Islam representerer. Ser man ikke eller ønsker man ikke å se den fare voldelig Islam er mot Europa og verden?

Fredrikstads ordfører ville ikke motta Hege Storhaugs bok om Islam – noe som burde være obligatorisk lesing for en ung politiker med ambisjoner. Israel har ingen ekspansjonsplaner. De ønsker bare å få leve i fred.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags