Boualem Sansal, prisbelønnet algerisk forfatter, har dystre spådommer om Europas fremtid. Han har inngående kjennskap til Islam fra sitt liv i det muslimske Algerie. Han sier at Islams fremmarsj vil sprenge de europeiske samfunn i stykker.

I sin seneste bok, roman 2084 Verdens Ende, beskriver Boualem Sansal er fremtidens Europa, der det har blitt underkastet et islamsk diktatur. Han bruker ikke ordet likeverdig samfunn, men han snakker om at Islam vil sprenge de europeiske samfunn i stykker. Selv mener jeg at Boualem Sansal er forutseende.
Det han sier i klartekst: Europa er i fritt fall utenfor stupet.

Viser til Dagbladet: Wenche Wangsmo: Unnskyld mitt barn for at jeg tilhører generasjonen som solgte landet dine besteforeldre bygget opp etter fattigdom og krig.

Selv er jeg bestefar. De ansvarlige myndighetene har sviktet våre barn. Det er en stor skam og på samme tid et hån mot de som bygget opp landet etter annen verdenskrig.

Hege Storhaug har skrevet boken Islam, den 11. landeplage. Dette er en bok alle Ap-politikere burde lese. Eksempelvis i 2014 la Rikspolitiet i Sverige en rapport på bordet som fortalte at Sverige nå har 55 plasser i tilsammen 22 byer som er delvis tapt for myndighetene. De unge føler seg trakassert av politiet som kommer og spiller Allah. Her er det vi som bestemmer, der han står foran en murvegg med følgende grafittibeskjed «Den som dreper politi kommer til paradis.»

Uten tvil er Islam på bunnen en voldelig religion. Det får vi daglig bekreftet.

I disse 55 plassene er det ofte ulykker. Det skyldes som oftest vold. De som kommer i sykebil, lege, sykepleier og bilfører har skuddsikre vester. I et fredelig demokrati trenger vi ikke skuddsikre vester.

Det bekrefter at Islam på bunnen er voldelig.

Halvor Tjønn har skrevet boken Muhammed Slik Samtiden Så Ham. Det er en bok jeg også vil anbefale Ap-folk til å lese. Det vil de ikke fordi de fornekter å forholde seg til den virkeligheten som vi lever .
Europa holder på å miste fotfeste. Vårt demokrati vakler. Det skyldes i hovedsak udugelige (feige) ledere fra Ap, journalister og akademikere på venstresiden.   

Les også

Æresdrap – henrettelse med brutal logikk