Skaper du menneskeverd, skaper du fred

Fordommer er fordommer selv om de kommer fra en dyktig statsmann.

Fordommer er fordommer selv om de kommer fra en dyktig statsmann. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Anne Kari Helseth Solberg påpeker antikverte holdninger i et Churchill-sitat om muslimer, og oppfordrer om å inkludere mennesker: – La oss demme opp for alle disse strømningene i tiden ved å være et medmenneske!

DEL

Leserbrev

Kjennskap, kunnskap, kommunikasjon, kontakt og kjærlighet - fem K'er som er viktige i integreringsarbeid og relasjonsbygging!

I utsagnet til Winston Churchill «Når muslimer er i mindretall, er de meget opptatt av minoritetens rettigheter. Når de er i flertall, finnes ingen minoritetsrettigheter», kan vi begynne å snakke om antikverte holdninger. Det er et sitat som er både unyansert og bastant.

Muslimer er ingen homogen masse. De er mennesker som vil ha et godt og fredelig liv, og bare ta vare på sine. At islam som system kan være diskriminerende og grusomt, vet vi. Det har vi sett både i Iran, med ISIS og Taliban for å nevne noen eksempler. Men dette er ekstemisme.

Men påstanden om at muslimer i flertall plutselig er det ensbetydende med at menneskerettighetene forsvinner, er en myte og en fordom. Utsagnet til Winston Churchill innehar nok en viss sannhetsgehalt, men den bør ikke tas til inntekt for segresjon og rasisme. Vi har så mange lidende og krigsrammede mennesker som er muslimer, og vi har plikt til å hjelpe.

Folk som kommer hit som flyktninger burde straks få kontakt med helseteam og bli innkvartert i gode, lyse boliger hvor de får all den hjelp de trenger. De aller fleste er traumatisert. Vi har både økonomi og ressurser til å yte den hjelpen de har behov for.

Traumeteam burde settes inn, og norske familier burde «adoptere» en flyktning eller en familie. Vi vil jo integrere dem i vårt samfunn.

La oss bli kjent med noen fra en annen kultur! Det er det eneste som forebygger diskriminering, rasehat, segregering og rasisme.

Jeg vil tildels kalle utsagnet til Churchill fordomsfullt og unyansert. Fordommer er fordommer selv om de kommer fra en dyktig statsmann!

Jeg tror vi må begynne å legge mer vekt på menneskeverd og nestekjærlighet. La oss begynne med å hilse på en muslimsk kvinne, og snakke med henne.

«Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred!» sier Nordahl Grieg i diktet «Til ungdommen». Fred bygger på relasjonsbygging, relasjonsbygging bygger på menneskeverd. Hvert menneske er verdifullt og unikt. Det er basisen vi må bygge samfunnet og tankesettet vårt på.

I møtet med medmennesker må vi kunne se dem og forsøke å speile dem, slik at de føler seg verdsatt. De som kommer hit som asylsøkere og flyktninger er først og fremst mennesker, vårt medmenneske. Det er en holdning vi må hegne om og videreutvikle. Vi må SE vårt MEDMENNESKE!

Vi må være villig til å åpne sinnet vårt, hjemmet vårt og grensene våre. Vi må bli et inkluderende, medmenneskelig og varmt samfunn. Vi må la våre nye landsmenn bli kjent med oss, og vi må bli kjent med dem. Kanskje har de noe verdifullt i sin kultur som vi kan lære av, og kanskje finner de også noe fint og verdifullt i vår kultur.

■ Kjennskap skaper kunnskap.

■ Kunnskap skaper kommunikasjon.

■ Konmmunikasjon skaper kontakt.

■ Kontakt resulterer i kjærlighet.

■ Kjærligheten overvinner alt!

Kjennskap, kunnskap, kommunikasjon, kontakt og kjærlighet. Fem K'er som er viktige i integreringsarbeid og relasjonsbygging.

La oss hver for oss begynne å inkludere mennesker. La oss bli kjent med noen fra en annen kultur! Det er det eneste som forebygger diskriminering, rasehat, segregering og rasisme. La oss demme opp for alle disse strømningene i tiden ved å være et MEDMENNESKE!  

La oss kjempe for menneskerettigheter, og etablere dem i vårt eget liv og i våre relasjoner. Da bygger vi et samfunn hvor alle kan trives og være trygge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags