Inter City nærmer seg stupet

Grønli stasjon slik den ligger på vanskelig grunn mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole på de siste skissene fra Bane Nor.  Johannes Thue melder om at om konstruksjonen vil ligge på søyler der de lengste er over 60 meter, etter å ha hørt Bane Nors orientering på årsmøtet i Trara lokalsamfunnsutvalg.

Grønli stasjon slik den ligger på vanskelig grunn mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole på de siste skissene fra Bane Nor. Johannes Thue melder om at om konstruksjonen vil ligge på søyler der de lengste er over 60 meter, etter å ha hørt Bane Nors orientering på årsmøtet i Trara lokalsamfunnsutvalg. Foto:

Av

Johannes Thue har hørt Bane Nor informere om Intercity-prosjektet, og mener det står foran et stup av kvikklere på Grønli og et økonomisk stup når prislappen kommer på bordet.

DEL


LeserbrevForklaringen på overskriften kom frem på årsmøtet i Trara lokalsamfunnsutvalg 27. 03. På Grønli, der jernbanestasjonen skal ligge, er det et nesten loddrett underjordisk stup på rundt 60 meter og kløften mellom Grønlifjellet og Sankthansfjellet er fullt av kvikklere. Dette kom frem etter direkte spørsmål fra salen. Skal det bygges en stasjon over denne slukten, må hele konstruksjonen hvile på søyler og de lengste blir over 60 meter.

Det var en utsendt delegasjon på fem eksperter i panelet, to fra Bane Nor, én fra veivesenet og to fra kommunen, men Bane Nors representant snakket både om bane og vei, så det er tydelig hvem som her bestemmer. De øvrige eksperter svarte på spørsmål, en sa ingen ting. Vi får håpe at alle fikk skikkelig betalt for overtiden.

Det som slår en tilhører som har fulgt litt med og som har overvært en rekke informasjonsmøter, er at alle ting blir mer og mer usikkert og komplisert jo nærmere man kommer stupet på Grønli. Flere ganger ble det understreket at hele prosessen er i en tidlig fase og at mye utredningsarbeid gjenstår. Dette sier man etter å ha brukt lenger tid på å utrede og planlegge enn man i sin tid brukte på å planlegge og bygge Bergensbanen med håndkraft for over hundre år siden.

Det er kjent fra Bane Nor at Haug – Seut i løpet av planperioden har fått doblet prisoverslaget. Det ble spurt om en slik vurdering var gjort for traseen videre. Det er ikke gjort, men det ble understreket både fra Bane Nor og kommunen at dette kommer til å bli krevende både teknisk og økonomisk.

Noen i forsamlingen hadde barn på skolen og var spesielt opptatt av problemer i anleggstiden som vil strekke seg over like mange år som en førsteklassing skal gå på barneskolen. Det ble sagt fra Bane Nor at det er regler for støynivå, men at overskridelser av disse må man regne med. Man må sørge for støyskjerming, men hvis dette ikke er nok, må man kanskje flytte barna ut av skolen i perioder. Det ble også spurt om støyskjerming av trafikken når banen står ferdig, spesielt hvis Jernbaneverkets anslag på 42 godstog i døgnet realiseres. Det ble svart at de strenge reglene gjelder og hvis ikke sideskjerming er nok, må man gjøre noe mer. Det ble ikke sagt hva dette «mer» er, men det må vel bli å legge et lokk over hele greia?

Vi som bor i denne byen kan ikke finne oss i en slik usikkerhet. Skal byen deles på langs av en innebygget jernbane? Problemet med de lange og mange godstogene ble over hode ikke nevnt fra panelet og heller ikke de fremlagte skisser viste hvordan man har tenkt at 750 meter lange godstog skal passere stasjonsområdet i 100 km/t som er Jernbanedirektoratets krav. Det virker som Jernbaneverkets planer ikke er fanget opp av Bane Nor.

Flere i forsamlingen har hus som ligger i sonen som skal jevnes med jorden. De lever i en konstant uvisshet om hva som skal skje, hvordan det skal skje og når det skal skje. Kommunen innrømmer at dette er en vond og vanskelig sak, men at de ikke kan gjøre noe før reguleringsplanen er ferdig og vedtatt.

Hvorfor har vi havnet i en situasjon der alt er blitt så vanskelig, så uoversiktlig og krevende både teknisk og økonomisk? For en som har sett på spillet fra tribunen over noen år, er svaret klart. Når prosessen begynner med å fastslå sluttresultatet og at ingen hindringer skal rokke ved dette, da må prosessen bare rulle videre mot stupet, koste hva det koste vil. Det geologiske stupet ligger ved Grønli, men det kommer et annet stup, eller snarere en klippevegg. Den ligger på Stortinget når Bane Nor og kommunens anbefaling skal vedtas og finansieres.

Da må vi passe på at ikke prislappen presenteres opp-ned slik at alle nullene kommer foran. Altfor mange prosjekter blir gjennomført med innkalkulert mulighet for overskridelser. Seutbroa kan i denne sammenligning bli en liten bagatell.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags