Gå til sidens hovedinnhold

La ikke lokalpolitikere som kjemper for sitt avgjøre togtrasé

Artikkelen er over 2 år gammel

Per Olaf Toftner, Sarpsborg, i åpent brev til finansminister Siv Jensen: – Jeg skulle ønske du og Stortinget ville sette dere bedre inn i det som skjer med Intercity-utbyggingen i Nedre Glomma-regionen. Her skjer nemlig det stikk motsatte av hva du ønsker.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forleden leste jeg et interessant intervju med deg i VG. Der hevder du blant annet at vi også i Norge må prioritere tøffere. Derfor er det viktig å jobbe smartere og få mer ut av pengene. Et eksempel, sier du, er Selskapet Nye Veier, som bygger veier mange år fortere og betydelig billigere enn før. Slik får vi bedre veier raskere, og sparer penger. Politikk handler ikke bare om å bruke mer penger på alt, men gjøre ting smartere. Ja, dette er det ikke vanskelig å slutte seg til.

Jeg skulle ønske, finansminister, at du og Stortinget kunne sette dere inn i det som er i ferd med å skje på transportsektoren når det gjelder det som kalles for InterCity-utbyggingen nede i Nedre Glomma-regionen. Her skjer nemlig det stikk motsatte av hva du ønsker. Her prosjekteres et dobbeltspor mellom Råde og ned til Fredrikstad, videre opp til Sarpsborg for så å dreie ned til Skjeberg igjen, en strekning som utgjør hele 45 kilometer. På store deler av strekningen vil denne linjen ligge på usikker kvikkleregrunn og rasere flere hundre boliger og fornminner. Kostnadene for denne utbyggingen vil trolig bli minst 30-35 milliarder kroner.

Alternativet burde jo gå fra Råde i en mer eller mindre rett linje over Rolvsøy til Skjeberg, en strekning på 24 kilometer. Altså 21 kilometer kortere og til en kostnad 15 milliarder billigere. 15 milliarder billigere og vel så bra! Dessuten ville man jo ferdigstille en utbygging etter dette alternativet mange år tidligere. Og hvis man likevel ville bruke disse 15 milliardene på jernbanen i Østfold, ville man jo ikke bare kunne bygge banen frem mot svenskegrensen, man kunne til og med subsidiere svenskene med en ny bro over fjorden ved den gamle Svinesundsbroa. Da er ikke veien til Gøteborg og København så utopisk heller.

Din regjeringen har bestemt at 30 prosent av gods bør overføres fra vei til jernbane innen 2030, ikke minst for å avlaste, i vårt tilfelle, E6. Den linjen som Bane NOR nå prosjekterer, imøtekommer overhodet ikke dette kravet. De nye stasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg tar ikke engang imot personbiler, hvordan i all verden skal de da kunne hanskes med gods? Privatbilen skal altså ikke lenger brukes til å mate toget med passasjerer?

Dette i en region hvor det de neste årene skal brukes 12,5 milliarder kroner på veiutbygging finansiert med bompenger. Veimyndighetene bygger vel ikke ut infrastrukturen i denne regionen med ny bro over Glomma og fire felts vei mellom de to byene for at trafikken skal avta? Forstå det den som kan, men dette henger jo ikke på grep! Signalet til bilister Sarpsborg og Fredrikstad er helt klart, skal du ta toget, så kom deg til Råde så fort du kan.

Jeg vil anbefale finansministeren med følge å ta seg en tur til Nedre Glomma-regionen og sette seg inn i problemstillingen her nede. Det er Stortinget som skal bevilge alle disse milliardene etter hvert og regningen vil bli formidabel og vil ikke stå i stil til måloppnåelsen. Den viktigste togkorridoren til Europa og den største investering i samferdselssektoren i Østfold i moderne tid kan ikke overlates til lokalpolitikerne som hver for seg kjemper for sitt. Her må staten ta det overordnede ansvaret som bevilgende myndighet og gjøre sitt til at valget blir det rette for nasjonen Norge. Og det er ikke tvil om at det er den rette linje!

Bildeserie

Se nye illustrasjoner: Slik kan den nye jernbanestasjonen og det nye dobbeltsporet bli seende ut gjennom Fredrikstad

Kommentarer til denne saken