Hvorfor jernbane via begge byene?

Ny stasjon i Fredrikstad sentrum: Griff arkitektur har laget denne skissen av Grønli stasjon. Jernbaneverket er i gang med den endelige utformingen.

Ny stasjon i Fredrikstad sentrum: Griff arkitektur har laget denne skissen av Grønli stasjon. Jernbaneverket er i gang med den endelige utformingen.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Mine undersøkelser konkluderer dermed med at jernbane via Fredrikstad og Sarpsborg øst er det beste alternativ, skriver Kristoffer Hagen.

DEL

Leserbrev 

I snart ett år har jeg jobbet med alternative løsninger for jernbanen gjennom Nedre Glomma.

I denne prosessen har jeg utviklet et nytt forslag til kryssing av Glomma i Fredrikstad og samlet inn befolkningsdata fra SSB. Data fra SSB viser at det innenfor én kilometer i luftlinje (gangavstand) fra hver stasjon bor:

Grønli: 9412

Sarpsborg: 6026

En jernbane gjennom bysentrene vil dermed gi 15438 personer gangavstand.

Hvis man tar utgangspunkt i tettstedet Fredrikstad/Sarpsborgs befolkning (107920) får man at 14,3 prosent av befolkningen vil ha gangavstand til en stasjon i bysentrene.

Jeg har i snart ett år jobbet med et nytt forslag som er tidligere omtalt i blant annet Fredriksstad Blad og Demokraten. Forslaget omfatter en rørtunnel i Fredrikstad og jernbane på østsiden av Glomma.

Dette vil føre til at Sarpsborg stasjon må flyttes til Hafslund. Selv om antall reisende med gangavstand vil synke, så vil en slik beliggenhet gi fordeler som oppveier ulempene for et lite mindretall mange ganger. Med ny stasjon i Sarpsborg samme sted som nå, vil 83 prosent måtte bruke annen transport. Svært mange av disse vil få langt lettere atkomst til en stasjon på Hafslund.

Det som kanskje er det mest spennende med ideen om en jernbane på Østsiden, er at man med små ekstrakostnader får en ny felles godsterminal for jernbane, båt og bil på Øra.

Hafslunds nærhet til E6 fører også til at reisende fra Halden og omegn og Bohuslän vil kunne benytte jernbanen istedenfor å bruke bil helt til Oslo. En stasjon på Hafslund vil dermed avlaste E6 mot Oslo på en helt annen måte enn andre stasjonsalternativer.

Den vil også integreres mye bedre inn i bussrutene gjennom Sarpsborg enn dagens stasjon. En stasjon på Hafslund kan selv med dagens veinett lett kunne kobles til både Glommaringen og Østfoldringen.

Det som kanskje er det mest spennende med ideen om en jernbane på Østsiden, er at man med små ekstrakostnader får en ny felles godsterminal for jernbane, båt og bil på Øra, noe som vil skåne områdene langs rv. 111 og en tverrforbindelse over Glomma for en betydelig veitransport av gods mellom Øra og en utvidet godsterminal på Rolvsøy.

Mine undersøkelser konkluderer dermed med at jernbane via Fredrikstad og Sarpsborg øst er det beste alternativ.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags