Johannes Thue om jernbanedebatten: Unnskyld, jeg har skutt på pianisten!

– Når vi investerer innpå hundre milliarder i en bane fra Oslo til Halden, så er det vel ingen som tror at det så skal bygges en bane til for utenlandstrafikken? Her er det et hull i informasjonen som er katastrofalt, skriver Johannes Thue.

– Når vi investerer innpå hundre milliarder i en bane fra Oslo til Halden, så er det vel ingen som tror at det så skal bygges en bane til for utenlandstrafikken? Her er det et hull i informasjonen som er katastrofalt, skriver Johannes Thue.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Rett linje-tilhenger Johannes Thue skriver at han har tatt feil når han trodde nytt dobbeltspor gjennom Østfold skulle gi en løsning for utenlands- og godstrafikken. Han ser at jernbane som ledd i byutvikling er prioritert, og at ansvaret ligger hos politikerne, ikke Bane Nor.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Informasjonsmøtene som Bane Nor holdt i Sarpsborg og Fredrikstad om fremdriften av dobbeltspor gjennom byene fikk folk opp av sofaen så møtelokaler ble sprengt. Nå våkner folk, men det kan være for sent.

Informasjonen reiste mange spørsmål, men ganske få svar. Årsaken til dette er at de fleste spørsmål var rettet mot områder der utrederne ikke har mandat til å uttale seg, de lå på det politiske plan og der var det ingen til å svare. Når det opplyses at dobbeltsporet inkluderer sikkerhetssone på 30 meter på begge sider, blir dette som å rulle ut noen hundre fotballbaner gjennom byene.

  • Øivind Lågbu: Sterkt engasjement for bevaring av Lisleby på jernbanemøte
  • Se video:

    Bane NOR og Statens vegvesen arrangerer åpne møter om jernbane- og veiutbyggingen mellom Seut og Sarpsborg. Her blir også de ulike alternativene for Grønli stasjon, firefeltsvei fra Simo til St. Croix, og traseene over Rolvsøysund gjennomgått.

Når folk spør: Er dette nødvendig? Da har de krav på svar. Dette kalles byutvikling, men vil gi kaos i anleggstiden og år uten jernbane. Det verste er at det i skrote-skuffen ligger planer som, hvis de hadde blitt gjennomført, hadde spart oss for alt dette.

Likevel ble møtet avklarende:

Vi som trodde at Jernbaneverket/Bane Nor skulle bygge fremtidens jernbane for passasjerer og gods mot Europa har tatt feil. I utgangspunktet ville nok Jernbaneverket/Bane Nor også dette, men  på et tidspunkt for rundt ti år siden fikk de beskjed om at oppdraget skulle være et ledd i urbanisering og byutvikling. Derfor skulle dobbeltsporet bygges gjennom byene og derfor skulle ikke Jernbaneverket, som lovet, utrede noe alternativ.

Når målsettingen var bestemt og alternativer ikke kunne tilfredsstille målsettingen, ville det være både unødvendig og kompliserende å utrede et billigere alternativ. De som trodde at Regjeringens klimaforpliktelser om overføring av store godsmengder fra vei til bane måtte få konsekvenser for Østfoldbanen, tok også feil.

Det ble opplyst at det i planene er avsatt ett godstog i timen hver vei, bortsett fra noen timer om natten og noen timer i rushtiden. Kanskje kan dette utgjøre 20-25 tog i døgnet. Med tanke på de støyproblemer det representerer, er dette selvfølgelig mer enn nok, men det vil ikke engang dekke økningen av godsmengden over Svinesund. På spørsmål om hvor gods og passasjertog mot utlandet skal gå, er svaret at det ligger ikke i IC-prosjektet. Det er noe Jernbanedirektoratet jobber med.

Når vi investerer innpå hundre milliarder i en bane fra Oslo til Halden, så er det vel ingen som tror at det så skal bygges en bane til for utenlandstrafikken? Her er det et hull i informasjonen som er katastrofalt. Det er også katastrofalt at det ikke parallelt foretas økonomiske beregninger. Hvor var MDG og miljøbevegelsen? Har Regjeringen bestemt seg for ikke å innfri klimaforpliktelsene eller er forklaringen at disse er påtvunget oss etter at IC-planene ble fastlagt og at man fortsatt ikke har funnet løsningen?

Det ser ikke ut til at Østfoldbanen skal være et ledd i en slik løsning, for avsnittet om jernbane i den nye regjeringsplattformen innledes med: «Urbanisering er en global trend som øker behovet for gode og miljøvennlige transportkjeder i byområdene». Når det står «i byområdene» og ikke «mellom byområdene» må vi spørre hvilken effekt det ligger i et tog som stopper en gang i hver by.

Ingen ting tyder på at de instrukser som er gitt blir endret og når sammenhengen nå blir åpenbaret er det bare en ting å si til Bane Nor og planleggerne: Unnskyld, jeg har tatt feil, jeg har skutt på pianisten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken