IC-toget blir ikke forsinket – rutetabellen var feil

Siste FB-tittel om Fv 110 mellom Ørebekk og Simo: «Åpning oktober/november. Ytterligere kostnadsøkning forventes.» Foto: Geir A. Carlsson

Siste FB-tittel om Fv 110 mellom Ørebekk og Simo: «Åpning oktober/november. Ytterligere kostnadsøkning forventes.» Foto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Einar Magnussen mener forsinkelser og kostnadsøkninger for veiprosjektet Simo – Ørebekk forteller om urealistiske planer for Intercity-sporet: «Rutetabellen var feil».

DEL

Leserbrev 

I forbindelse med at IC-toget påstås å bli forsinket til Fredrikstad og Sarpsborg, og fordi vei- og jernbanebygging har mange fellestrekk, kan det kanskje være av interesse å se på saksutviklingen for Rv110 Simo – Ørebekk, alt ifølge overskrifter i Fredriksstad Blad:

■ Desember 2008: Firefelts vei i startgropa – penger til planlegging bevilget.

■ September 2011: Åpent møte – forslag til reguleringsplan. Kostnader blir 220 mill.

■ Mars 2012: Veien har en kostnadsramme på 300 mill.

■ April 2014: Prislappen er anslått til 563 mill.

■ Desember 2014: Veien blir 110 mill. dyrere, nå anslått til 675 mill.

■ Mai 2015: Anbudsåpning. Laveste anbud 8% høyere enn anslått. Ferdig høsten 2017.

■ Mars 2017: Leirhavet forvandles til vei for 675 mill. Forsinkelser – ferdig januar 2018.

■ August 2017: Veien blir 25 mill. dyrere enn antatt. Nå ca. 700 mill. Ferdig sommeren 2018.

■ Februar 2018: Vanskelig bru, forsinkelser. Ny pris 742 mill. Ferdig oktober 2018. Kanskje.

■ Mars 2018: Åpning oktober/november. Ytterligere kostnadsøkning forventes.

Veibiten er 1,4 kilometer lang, og det er sju år siden forslag til reguleringsplan og kostnader ble presentert. Byggetiden vil bli ca. 3,5 år, og prisen blir nærmere det fire-dobbelte av opprinnelig beregnet.

Jernbanestrekningen fra Sandbukta nord for Moss til Hafslund i Sarpsborg via Fredrikstad er på ca. 50 kilometer, altså ca 35 ganger lenger enn Simo – Ørebekk. Korridorene etter Moss er bare omtrentlig bestemt, og reguleringsplaner er ikke påbegynt. Hundrevis av boliger skal rives og beboerne flyttes til nye hjem, fire nye jernbanestasjoner skal bygges, lange strekninger består av kvikkleire, og både Visterflo og Sarpsfossen skal krysses i tillegg til et utall bekker og daler og en mengde eksisterende infrastruktur.

Jernbaneverket/BaneNOR har ikke gjennomført tilsvarende prosjekter tidligere, og de kan umulig ha forstått hva de står overfor. Derfor har de i sin uvitenhet forledet Stortinget til å vedta en NTP som det er helt umulig å gjennomføre.

Derfor kan heller ikke dobbeltsporet til Fredrikstad/Sarpsborg gjennomføres som lovet, verken i 2024/26 eller 2026/29. Derfor blir ikke IC-toget forsinket – det er rutetabellen som var feil! Protesterende ordførere burde av erfaring vite bedre enn å forlange det praktisk umulige!

Det er bra at BaneNOR har sagt fra til Direktoratet, og at Direktoratet har bedt BaneNoR å «se på strekningene til Fredrikstad og Sarpsborg igjen». La oss håpe at kompetansen i BaneNOR nå er bedret, og at den nye kompetansen også benyttes til å «se på» om både milliarder, mennesker og miljø kan spares ved å gå for en annen trasé i dag enn den våre forfedre valgte for 150 år siden!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags