Jeg ønsker å forby bruk av hijab i barneskolen, ikke fordi det er et religiøst plagg, men fordi det er et plagg som bidrar til seksualisering. Det er uakseptabelt å seksualisere unger. Jeg setter pris på at Bjørnar Laabak er interessert i problemstillingen og ønsker debatten velkommen. Jeg håper også den videre debatten kan være nyansert, uten generaliseringer og med respekt for ulike syn.

Vi må ikke blande hijab for voksne og barn. Hva voksne kvinner gjør, må de velge selv, og vi må sikre dem muligheten til å reelt ta frie valg, enten de velger å ta hijaben på eller av. Hva barn gjør – på skolen – det er derimot noe vi avgjør i fellesskap.

Standpunktet mitt er utfordrende fordi vi ikke pleier å bestemme hvilke klesplagg folk kan gå med.

Det er en debatt alle partiene må ta alvorlig. Vi må være klare over at sosial kontroll er en utfordring vi har i enkelte miljøer i dag. Så vidt meg bekjent høyrefolk er skeptiske til å ta debatten, siden Høyre nøler med å detaljstyre og regulere det som utgangspunktet er private ting. Høyre har tidligere gått imot forbud og mener at det ødelegger den enkeltes frihet.

Jeg mener snarere at hijaben begrenser barns frihet. Dette er en vanskelig og krevende debatt fordi det gjelder følelsesladde temaer som barn og religionsfrihet. Derfor er standpunktet mitt utfordrende fordi vi ikke pleier å bestemme hvilke klesplagg folk kan gå med.

Et forbud mot hijab i barneskolen er mitt standpunkt, og ikke noe Arbeiderpartiet har diskutert internt. På landsmøtet i 2013 vedtok partiet et forbud mot bruk av religiøse hodeplagg innenfor enkelte offentlige myndighetsroller som politi, påtalemakt og dommere.

Tankesmien Agenda tok i 2016 initiativ til et selvoppnevnt integreringsutvalg som har vært ledet av SVs Bård Vegar Solhjell. De konkluderte med følgende:

  • Utvalget vil forby nikab i skolen.
  • Nikab skal som hovedregel være forbudt som offentlig ansatt.
  • Skolen skal jobbe mot barnehijab.
  • Nei til kjønnsdelt svømmeundervisning.
  • Trossamfunn får kun motta støtte fra stater som representerer religionsfrihet.

Bjørnar Laabak, la oss tenke større og ikke komme med populistiske, kortsiktige liksomløsninger. Vår unger er mer verdt enn en interpellasjon. Vi må ikke glemme at Frp sitter i posisjon, og justisministeren har stor makt. Jeg er villig til å utarbeide et brev sammen med deg, Bjørnar, som kan sendes til både Tor Mikkel Wara og Erna Solberg. La oss be statsministeren utnevne et offentlig utvalg som skal ta for seg barnehijab. På den måten finner vi en god løsning for hele landet, ikke bare for byen vår.

Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021:

«Vi skal bekjempe tvangsekteskap og heve kompetansen knyttet til æresrelaterte frihetsbegrensninger, sosial kontroll og kjønnslemlestelse.

Det er viktig at vi utarbeider føringer for skolens arbeid mot barnehijab og innfører felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. Skolens tilbud og aktiviteter skal også være felles, og at det skal ikke gjøres unntak fra felles svømmeundervisning og felles undervisning.»

Les også

Holdninger på godt og vondt i norske lærebøker