Flere av oss misliker å se småjenter med hijab, men å lage politikk ut av det på måten Frps gruppeleder Bjørnar Laabak vil, virker verken troverdig eller effektivt. Med stor omsorg for småjentene, vil han integrere gjennom forbud: «Dersom noen i vår «lille verdensby» stiller seg på siden av demokratiske verdier og prinsipper om å behandle gutter og jenter likt, og dersom hijab er en del av forskjellsbehandlingen, er det vår plikt å bestemme at dette plagget ikke skal tillates. Vi kan ikke akseptere at religion eller kultur setter begrensninger for jenter», skrev han nylig i et innlegg her i avisa.

For et merkelig kontrovers, tenker jeg: En Frp-politiker som ønsker å komme til bunns i noe han aldri vil klare å finne ut av – og som allikevel og allerede, vifter med forbudsskiltet. Kanskje var heller ikke det hensikten med innlegget? Å komme til bunns? Kanskje var hensikten kun å nøre opp litt i starten av valgkampen?

Innlegget til gruppelederen tar utgangspunkt i «en rekke opplysninger fra personer med bakgrunn fra Iran-regimet». Disse opplysningene knyttes opp mot muligheten for at eventuell tvang og kontroll også forekommer i Fredrikstad. Det er ikke nødvendig å være politiker for å være bevisst på at tvang og kontroll har forekommet og at det forekommer både her og der. Det foregår tvang og kontroll både i og utenfor offentlige institusjoner og i hus og hjem i byen vår hele tiden. Tvang og kontroll utøves daglig mellom generasjonene og mellom kjønnene.

En rekke spørsmål melder seg: Hvorfor plutselig så stor omsorg for disse småjentene med hijab, Frp? Hvordan skal en politiker fra Frp klare å finne ut om noen i Fredrikstad «stiller seg på siden» av demokratiske verdier og prinsipper? Skal han dømme eller fordømme? Hvordan måler en politiker om en person «stiller seg på siden» av verdiene og prinsippene? Hvor mye og hvor mange må til? Er et eksempel nok? «Noen»? Og hvordan «stiller man seg på siden» av verdier og prinsipper? Hvor demokratiske er de demokratiske verdiene og prinsippene?

Derfor ønsker jeg ikke Frp lykke til med den varslede interpellasjonen i Bystyret.

Når det gjelder hijab vil Frp-politikeren Laabak forby dette plagget, hvis dette plagget er en del av forskjellsbehandlingen mellom gutter og jenter. Undres hvilken metode og hvilke problemstillinger politikeren vil ta i bruk for å undersøke dette eventuelle fenomenet? Laabak kan ikke akseptere at religion eller kultur setter begrensninger for jenter, men hvordan står det til med likebehandlingen mellom kjønnene generelt sett her i landet?

Hvordan står det til med likhetsbehandlingen mellom menn og kvinner i Fredrikstad kommune? Hvorfor tjener, generelt sett, menn mer penger enn kvinner? Hvorfor er det så mange flere menn i ledende stillinger? Hva er årsaken til den forskjellsbehandlingen? Handler det om demokratiske verdier og prinsipper? Handler det om kultur eller kanskje ukultur? Uansett årsak burde det ikke tillates slik forskjellsbehandling i et demokratisk samfunn. Det er vel Frp-politikeren enig i?

Politikeren hevder i innlegget at «I Fredrikstad er det svært mange barn og voksne som bruker hijab.» Jeg tør hevde at det er en svært tynn påstand. Men: Påstanden kan selvfølgelig brukes til å fortelle om noe som ikke er helt sant – og dermed utmerket til å lage Frp-politikk av. Derfor ønsker jeg ikke Frp lykke til med den varslede interpellasjonen i Bystyret. Tvert imot forventer jeg at det finnes andre politikere i Fredrikstad som ønsker å basere politikk på faktisk kunnskap før de roper på forbud.

Jeg forventer at det finnes politikere som forstår de mer prinsipielle dilemmaene i temaet om småjenters bruk av hijab. Jeg forventer at det finnes politikere som ønsker at integrering skjer gjennom kunnskap og deltagelse – og ikke gjennom forbud, tvang og kontroll fra myndighetenes side.