En god og vellykket integreringspolitikk innebærer at de som kommer til landet vårt får språkopplæring, muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet, bli skattebetaler og bidra til samfunnet slik som andre.

Det norske samfunn har gitt meg muligheter mange andre bare kan drømme om, og det er det viktig å være takknemlig for og det er viktig å gi noe tilbake. Det er viktig å anerkjenne norske verdier, den friheten som gir meg muligheten til å være meg selv – muslim, norsk somalier. Enkeltmenneskers engasjement er utrolig viktig derfor må vi rekruttere og følge opp mennesker som ønsker å bidra til vårt samfunn. Alle kan snakke, smile, hilse og møte nye innbyggere med verdighet og vennlighet.

God integrering er også den beste medisinen mot utenforskap, parallellsamfunn og radikalisering. Og den beste integreringen starter fra dag én. Det er ikke lett å skape et liv i et helt nytt land, uten venner, familie eller bekjente.

Vi må ta et ansvar for å inkludere alle. Integrering skjer ofte når vi snakker sammen. For å lykkes med integreringen i Norge, må vi være åpne og inkluderende. Jo fortere flyktninger og asylsøkere kommer inn i samfunnet og arbeidslivet, jo bedre er det for alle! Vi i AUF ønsker å skape rom for alle som ønsker å være med og rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer.

Det er nesten umulig å finne noen som er uenig i at språk er viktig for god integrering.

Alle burde ta ansvar for de som blir stående utenfor. Vi er inne i en tid der unge minoriteter, aktivister og feminister ikke kan delta den offentlige debatten, i en tid der minoriteter blir utsatt for angrep av ord, men også med vold. Vi er i en tid der mange innvandrere i Norge opplever å bli vurdert ut fra navn, hudfarge og etnisitet når de søker jobb. Det finnes knapt ingen tiltak mot dette derfor må vi ha et klart og tydelig tiltak som fremmer likestilling og motvirker diskriminering. Vi må gi til folk muligheten til å bidra til vårt samfunn.

Hva må gjøres for å lykkes i integreringsfeltet? Først av alt må vi prioritere integreringspotten i statsbudsjettet. Vi må bruke utdanning og arbeid som en større nøkkel i integreringsarbeidet. Men kanskje viktigst av alt skal vårt samfunn være et samfunn med rom for alle uansett religion, kjønn eller hudfarge skal kjenne seg hjemme i.

Denne regjeringa har ikke noe konkret mål eller agenda for at vi skal lykkes på integreringsfeltet. Vi i AUF og Arbeiderpartiet har alltid hatt og kommer alltid til å ha som mål at forskjellene skal ned mellom folk, ikke bare økonomiske, men også på bakgrunn av religion og kultur.

Det er nesten umulig å finne noen som er uenig i at språk er viktig for god integrering. Men legger vi godt nok til rette for god språkopplæring? Arbeidsinnvandrere fra EU har ikke rett til norskopplæring slik andre innvandrere har. Språkopplæringen skjer ikke bare på kurs. Minst like viktig er kommunikasjon og kontakt på jobben, i nabolaget, gjennom fritidsaktiviteter og deltakelse i samfunnslivet. Derfor har vi alle et ansvar. At vi bryter ned våre egne fordommer for å møte hverandre.

Det fineste med Norge er at her har vi hatt en lang tradisjon der vi tar vare på hverandre. Vi snakker til hverandre med respekt. Et Norge der vi verdsetter fellesskapet og solidaritet. Ikke sprer frykt, rasistiske tanker og hat.

Vi kan kanskje ikke forandre hele verden i dag, men vi kan i hvert fall forsøke å gjøre den litt mer rettferdig for hver dag som går. Vi i AUF kommer til å stå på hver dag for et bedre og mer inkluderende Norge. Fordi Norge på sitt beste er et Norge der mangfold og fellesskap står i sentrum.