Innledningsvis vil vi presisere at rådmannens kutt i driftsstøtten til Fredrikstad idrettsråd (FRID) og til den organiserte aktiviteten på sikt vil skape et mindre inkluderende og mer inaktivt samfunn.

Vi er idretten i Fredrikstad. På landsbasis er vi den største og viktigste bidragsyteren for samfunnet, for å fremme folkehelsen i landet. I Fredrikstad alene representerer vi 25 .000 medlemmer. 10.000 av disse er barn og unge. Bak disse tallene gjemmer det seg 90.000 organiserte aktiviteter per år, noe som tilsvarer 600.000 treningstimer og 182.000 lederoppdrag. For ikke å snakke om de 150 millioner kronene vi genererer i frivillighet.

Idretten er en av samfunnets største bidragsytere. Vi skaper aktivitet blant barn, unge og voksne, samt bidrar til integrering og inkludering av alle uansett sosial mulighet.

Utfordringene vi nå står ovenfor er den største på mange tiår, og uttalelser etter ledermøte 6. november understreker dette. Spørsmål som «Hvordan kan FRID og idrettsklubbene stå samlet og hjelpe hverandre i tiden fremover?», «Fredrikstad idrettsråd er limet til idretten i byen vår. Hva skjer videre?» og «Er samarbeidsavtalen med Fredrikstad kommune verdt papiret det er skrevet på?»

Vi vil poengtere at den enorme dugnadsinnsatsen klubbene gjør aldri må undervurderes.

Fredrikstad idrettsråd et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Vi jobber etter prinsippet «idrettsglede for alle». For noen dager siden leste vi en kronikk om Fahran. Fahran er et utmerket eksempel på inkluderingsarbeidet FRID systematisk har jobbet for i flere år. Etter rådmannens forslag om reduksjon på hele 53 prosent i FRIDs driftsstøtte står det potensielt mange i Fahrans posisjon der ute som går en tøff tid i møte.

Grunnen er at dette vil føre til en nedjustering av FRID, som vil påvirke det gode inkluderingsarbeidet som har blitt gjort i lengre tid. Idretten er et verktøy som samler Fahran og Ola uavhengig av sosial status og som fører til trygghet og utvikling. Vi er redd dette vil påvirke aktiviteten og inkluderingen i Fredrikstad-samfunnet helt fra barneidrett til toppidrett, i tillegg til at det på sikt kan føre til signifikant reduksjon i barn og voksnes aktivitetsvaner og folkehelse.

Vi vil presisere at kommunedelplanen drar frem mange gode argumenter. Det er bred enighet om at vi som jobber med idrett alltid må hige etter et mer aktivt Fredrikstad. Vi registrerer også med en viss bekymring at det legges større vekt på egenorganisert aktivitet. Ikke fordi det er noe negativt med egenorganisert aktivitet, men heller at det ser ut til å gå på bekostning av den organiserte aktiviteten.

Trenger det nødvendigvis å være så avgrenset skille mellom det egenorganiserte og det organiserte? Gjennom norsk friluftsliv sine hjemmesider kan vi lese at gjennom opprettelsen av aktivitetsråd vil kommuner være bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i aktivitet, og iverksette tiltak. Dette er blant inkluderingstiltakene FRID allerede har drevet med i mange år.

Les også

Mindre til inkludering i idretten: Kan bli ødeleggende for barna og veldig dyrt for samfunnet

Vi vil poengtere at den enorme dugnadsinnsatsen klubbene gjør aldri må undervurderes. For flere av oss har allerede sett en tendens til at vi bortprioriteres til fordel for det egenorganiserte. Vi genererer 150 millioner kroner i frivillighet. Mye av dette går til egenorganisert aktivitet. Et godt eksempel vi vil dra frem er Jostein som frivillig setter av tid til å preppe skiløyper. Eller Jon som frivillig setter av tid til å vedlikeholde den lokale kunstgressbanen, slik at små barn og unge kan boltre seg rundt i all slags type aktivitet.

Vi tror at organisert aktivitet bidrar til en vesentlig del av den egenorganiserte aktiviteten. Undervurderer vi dette arbeidet, og skjærer i idrettens rammevilkår vil vi på sikt få en mer inaktiv befolkning. Derfor mener vi det er mest naturlig at kommunen og FRID tar en aktiv tilnærming til mulighetene for samarbeid, slik at vi får mest mulig ut av ressursene, i et ellers så stramt kommunebudsjett.

Som nevnt i flere innlegg skrevet av privatpersoner og idrettslag berørt av rådmannens forslag, ber FRID derfor politikerne å revurdere de reduserte bidragene idretten får.