Vi viser til kronikken fra Trond Singdahlsen, Trosvik IL, som sto på trykk i FB den 12. november. Der beskriver han konsekvensene for integreringsarbeidet i kommunens mange idrettslag dersom det foreslåtte budsjettkuttet på 450.000 kroner til Fredrikstad idrettsråd blir vedtatt.

Idrettslag over hele landet søker med lys og lykte etter løsninger som gjør at barn ikke skal bli satt utenfor fellesskapet som idretten tilbyr. Det er dyrt å være med på en fritidsaktivitet. Spesielt dersom familieøkonomien befinner seg i det nedre sjiktet. Østfold topper dessverre slike statistikker. Problemet er økende og derfor setter norsk idrett ekstra stor pris på de gode eksemplene.

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) har vært blant dem som har vist vei. 

 

Det er en kortsiktig og en langsiktig gevinst å hente.

 

Gjennom målrettede bidrag til dyktige og dedikerte klubber – som for eksempel Trosvik IF – har det gjennom årene blitt laget ordninger som har kommet hundrevis av unger til gode. Noe støtte til medlems- eller treningsavgifter, noe til treningstøy og annet utstyr. Forutsetninger for at barna kan være med og føle seg som del av et uniformert fellesskap. FRID er pådriver til at Trosvik, Rolvsøy og andre idrettsforeninger i Fredrikstad rekrutterer mange barn og unge fra områder med stor andel lavinntektsfamilier. FRID har skapt et nettverk for disse klubbene., De bidrar med kompetanseheving som er relevante og viktige for inkluderingsarbeidet.

 

 

Vi kan i stor grad  takke byens politikere for at FRID har kunnet gjøre dette. De har bevilget midler til denne felles dugnaden. En dugnad som sørger for at barn og unge får den starten i livet de fortjener. Det er en kortsiktig og en langsiktig gevinst å hente. Kortsiktig finner vi lykken i strålende og aktive barn som gis den starten i livet som de fortjener. I et lengre perspektiv bør en kalkulere inn risikoen for at noen av dem som blir støtt ut, kan finne andre miljøer å ferdes i. Uønskede miljøer som koster samfunnet dyrt.

Derfor er det utfordrende for oss i idrettskretsen å lese at rådmannen i Fredrikstad nå har innstilt på en reduksjon i overføringene til FRID. Vi ber med dette om at byens ansvarlige politikere hjelper rådmannen med å finne andre områder å balansere budsjettet på. Det FRID bidrar med – kan knapt verdsettes høyt nok. Bare spør foreldrene til de mange barna det gjelder.

 

Les også

Idrettens samfunnsansvar i fare hvis budsjettkuttet blir vedtatt