Det var med stor skuffelse jeg leste rådmannens forslag om å redusere støtten til Fredrikstad Idrettsråd (FRID) med 450.000 kroner. Før budsjettet skal vedtas vil jeg gi politikerne et innblikk i noe av det flotte inkluderingsarbeidet som gjøres i Trosvik IF (TIF), og mange andre klubber i distriktet. Tiltakene er gjort mulig gjennom FRIDs målbevisste inkluderingsarbeid og økonomiske bidrag.

Ingen selvfølge at tenåringen «Fahran» spiller fotball i Trosvik IF

Som lærer i ungdomsskolen og frivillig i TIF, er jeg så heldig at jeg får møte hundrevis av flotte barn og unge, hver uke. I TIF rekrutterer vi barn og unge både fra ressurssterke og ressurssvake hjem. I den siste gruppen finner vi både «Petter», «Silje, «Farhan» og «Amelia».

Vi sier aldri nei. I løpet av 2018 har vi tatt i mot 15 barn etter direkte henvendelse fra Trara og Cicignon skoler.

Det er nemlig ingen selvfølge at tenåringen «Fahran» fortsatt spiller fotball i TIF. Han er fortsatt med hos oss, blant annet fordi klubben har gitt familien økonomisk bidrag til deler av kontingenten. «Fahran» har også fått bidrag til noe av det utstyret en fotballspiller trenger i løpet av en hel sesong. Denne høsten deltok laget hans i en turnering i Danmark. «Fahran» og pappaen deltok på dugnad i forkant, men trengte litt økonomisk hjelp til lommepenger etter at egenandelen var betalt.

Les også

Mindre til inkludering i idretten: Kan bli ødeleggende for barna og veldig dyrt for samfunnet

Det å høre til et lag – og få felles opplevelser – binder spillerne sammen og skaper robuste sosiale miljøer. Det er viktig for alle barn, men spesielt viktig for «Fahran», som tar med seg erfaringene hjem til familien, i nabolaget og ikke minst inn i skolehverdagen.

FRID ser hva vi gjør, og motiverer til økt innsats

«Fahran» og 62 andre barn- og unge i vår klubb nyter godt av inkluderingsmidlene Trosvik IF får fra FRID. FRID har løftet frem inkluderingsarbeidet i Fredrikstad-idretten. I tillegg til å bidra økonomisk til klubbene, drifter de også et nettverk bestående av idrettslag som rekrutterer mange barn og unge fra områder med stor andel lavinntektsfamilier. FRID bidrar også med gode foredrag og kurs som er relevante og viktige for inkluderingsarbeidet som gjøres i klubbene.

Vi i Trosvik IF har et nettverk bestående av 11 miljøkontakter. Miljøkontakten er plassert på det enkelte årskull, og er bindeleddet mellom familien og fotballaget. Det er mye informasjon som må bearbeides og formidles på enklere måter til mange av våre familier. Her spiller miljøkontaktene en avgjørende rolle. «Fahran» er en av fire gutter som følges opp av miljøkontakten på hans lag. I TIF har vi til sammen 63 spillere i alderen 6–19 år som følges opp på samme måte. FRID er en pådriver i dette prosjektet.

I Trosvik IF får vi ofte henvendelser fra enten helsesøstre, sosiallærere og kontaktlærere som har møtt foreldre som ønsker å få barna med i fotballen. Denne høsten gjaldt det blant andre en alenemamma med fire barn som alle ville begynne på hvert sitt lag. Når vi får slike henvendelser reagerer vi raskt. Miljøkontaktene på hvert av de aktuelle årskullene tar kontakt med mamma, og de møtes på treningsfeltet til første trening. Kontakten er opprettet og ungene er raskt i gang med fotballen.

Andre ganger kan det være snakk om å ta imot barn og unge som viser uønsket atferd på skolen. Det krever litt mer planlegging av oss, men med støtte fra FRID, flotte trenere, oppmenn og miljøkontakter tar vi dem imot. Vi sier aldri nei. I løpet av 2018 har vi tatt imot 15 barn etter direkte henvendelse fra Trara og Cicignon skoler. Det kreves litt ekstra, da gruppene består av 40 til 50 barn fra før.

Bidrar med økonomi, nettverk og kompetanse

Bidragene fra Fredrikstad Idrettsråd i form av økonomi, ledelse av nettverk og kompetanseheving, er vesentlige for at klubber som Trosvik IF skal kunne holde samme nivå på integreringsarbeidet. Våre tålmodige og rause trenere og tillitsvalgte gjør en stor samfunnsnyttig innsats hver dag, og vi må legge forholdene best mulig til rette for at de kan fortsette med det.

Fotballspillerne i Trosvik IF, inkludert «Fahran», møter gode rollemodeller som kjenner vår kultur, og som jobber for å etablere gode og sunne relasjoner. Det er bra for alle, men spesielt viktig for «Fahran» og hans videre utvikling i samfunnet.

Dersom politikerne reduserer bidragene til FRID, blir hverdagen i idrettslagene vanskeligere. Ikke nødvendigvis for de frivillige som gir av egen tid for å gjøre en forskjell for andre, men for «Farhan» og andre barn fra lavinntektsfamilier, som ikke lenger får samme mulighet til å begynne, og ikke minst forbli, i idrettslaget.

Før budsjettet skal vedtas, har jeg ett ønske til politikerne: Tenk dere godt om.

Lykke til!