Bosett flere kristne for å øke mangfoldet

Av

Anita Skogseth Bjørneby, Frp, står fast ved sitt forslag om positiv diskriminering av kristne flyktninger, og ber presten Lino Lubiana om å ta misjonsbefalingen på alvor.

DEL

Leserbrev 

I sitt leserbrev av 21.12.17 blåser KrF sin representant Lubiana stort opp at jeg kun ønsker å hjelpe kristne og hvorfor. Hadde han lest reportasjen til Fredriksstad Blad med litt mer åpne øyne, hadde han sett at mitt forslag ble fremmet i Mangfold- og integreringsrådet som et innspill til nettopp mangfold og integrering. Fredrikstad kommune har allerede tatt imot og bosatt en stor andel muslimske flyktninger. For å sikre mangfold og integrering er det kanskje på tide at man anvender positiv diskriminering når det gjelder andre livssyn og religioner, noe som ellers er vanlig på mange områder i samfunnet, jfr kjønn og flerkultur.

Dersom Lubiana også hadde lest artikkelen nøyere, så handlet det ikke om inntak av asylsøkere til Norge, noe som er Regjeringen/Stortinget/UDI sitt ansvar, men bosetting av flyktninger som allerede har fått opphold i Norge! Mitt forslag burde ikke være en ukjent problemstilling for Lubiana. Tilsvarende forslag har allerede blitt fremmet av hans partifelle, KrFs fylkesleder i Buskerud, Daniel Kadrpour.

I sitt innlegg lurte også Lubiana på hvorfor jeg ikke ville bosette noen flyktninger i Fredrikstad kommune denne gangen. Som politiker burde han vite at dette er Fredrikstad Frp sin rådende politikk, og at dette er begrunnet med integreringshensyn og allerede store økonomiske og sosiale utfordringer i Fredrikstad kommune.

Dette hadde kanskje vært problemstillinger som kunne ha vært tatt opp i Mangfolds- og integreringsrådet som sliter med å ha nok saker til behandling i sine møter. Jeg bemerket også sammensetningen av rådet i møtet før jul, det vitner om lite mangfold, og jeg undres om dette er representativt for det religiøse og kulturelle mangfoldet blant innvandrerne i Fredrikstad kommune.

Til slutt vil jeg takke for din omtanke ved å tilby meg kristendomsopplæring. Jeg tviler på om du er rette mann for dette, men jeg vil gi deg og biskopene som du refererte til i ditt innlegg en utfordring. Hva med å ta misjonsbefalingen på alvor; MEG er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør ALLE folkeslag til mine disipler.

Godt nytt år!

Anita Skogseth Bjørneby

Varamedlem til mangfold- og integreringsrådet,

Fredrikstad Frp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags