Gå til sidens hovedinnhold

Flyktningdebatten handler om verdier - også i Fredrikstad

Artikkelen er over 4 år gammel

– Jeg har registrert at statsministeren tar avstand fra Listhaugs språkbruk. Men jeg har ikke sett at Høyre tar avstand fra innholdet i forslagene fra Frp, skriver Jens O. Simensen, og tar avstand fra det han kaller en kynisk jakt på velgere, også i Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om flyktningpolitikken handler ikke først og fremst om tall. Den handler om verdier. Dessverre ser vi at Frp og Høyre i Fredrikstad følger sine moderpartier i en kynisk jakt på velgere.

Vi kan føre mange debatter om norsk flyktning- og asylpolitikk. Vi kan føre én debatt om hvor mange Norge skal gi opphold til. Her er det reelle forskjeller, til dels store, mellom ytterste høyre og ytterste venstre.

En annen debatt handler om det verdier. Oppsummert ønsker Frp:

  • At lærere skal melde fra til UDI om flyktninger som drar på reise til hjemlandet.
  • At det innføres en innvandringspause på ti år i Østfold.
  • At innvandrerne skal fratas NAV-støtte dersom de ikke lærer seg norsk i løpet av fem år.

Kanskje kommer også forslag om at angiveriet skal utvides til å melde fra dersom utledninger står sammen i en gruppe, for eksempel på en restaurant, og snakker et språk nordmenn flest ikke forstår. Det siste vil den danske innvandringsminister gjøre, hun er som kjent fru Listhaugs store forbilde.

Jeg har registrert at statsministeren tar avstand fra Listhaugs språkbruk. Men jeg har ikke sett at Høyre tar avstand fra innholdet i forslagene som kommer fra Frp. Dermed er sannsynligheten tilstede for at Frps utspill blir regjeringas politikk – om vi lar den blå-blå regjeringa fortsette.

Men heldigvis er det mange andre som protesterer. Jeg har for eksempel ikke sett én lærer som støtter angiverlinja i norsk skole. Men jeg registrert mange som sier at dette vil de uansett ikke bidra til.

I det høye tempoet på jakt etter velgere forsvinner verdi-dimensjonen. Har Høyre og Frp tenkt på hvordan disse utspillene virker på de mange innvandrere som faktisk helt legalt har opphold i Norge? Har de to blå-blå partiene tenkt på hvordan en skolegutt fra Etiopia oppfatter de signalene som gis? Har de tenkt på hvilken usikkerhet de skaper?

Mennesker skal ikke omtales på denne måten. Heller ikke under en valgkamp. Men du må ikke tro at fru Listhaug ikke vet hva hun gjør…

At dette dreier seg om verdier bekreftes av Kristelig Folkepartis reaksjoner på den blå linja. Når Listhaug beskylder Knut Arild Hareide for å  «sleike imaner opp etter ryggen» bekrefter hun en verdimessig avstand mellom de to partiene som har gjort at KrF sier nei til å sitte i en blå-blå regjering og antagelig heller ikke vil inngå en samarbeidsavtale med en slik regjering.

I tillegg bekrefter Listhaug at hun bevisst bruker et språk som forstørrer og ikke reduserer politiske meningsforskjeller.

I alle typer politiske konflikter er dialog viktig. Man kan enten forsterke konflikter med kraftig ordbruk (ref. Nord Korea og USA) – eller man kan dempe konflikter ved en mer forsiktig og konstruktiv ordbruk. Dialogen er selve fundamentet for løsninger.

Kloke Per Fugeli beskrev i Aftenposten 9. august hvorfor Norge er et flott land å leve i. Han pekte på tre verdier som preger det norske samfunn:

  • Rettferdighet
  • Tillit
  • Frihet

Og hva er så et rettferdig samfunn? Jo, vi skaper og vi deler sammen.

Tillit? Jo, den oppstår når vi vil hverandre vel, vi stoler på hverandre.

-Tillit og tilhørighet er de politiske grunnstoffene velferdsstaten er bygd med, skrev Fugeli.

Den blå politikken på dette området bidrar verken til rettferdighet, tillit eller frihet. Den politikken som Listhaug fører bidrar til det motsatte. Derfor avslører de siste forslagene fra den kanten en betydelig verdi-forskjell i politikken.

Det Listhaug er opptatt av er at et regjeringsskifte vil gi bedre tider for menneskesmuglerne. Der ligger hennes fokus. Der ligger hennes verdier.

Vi har også i Fredrikstad bystyre sett hvordan de to blå partiene opptrer i tospann. I mars i år fremmet Fremskrittspartiet et forslag om at Fredrikstad øyeblikkelig skulle stanse dagens praksis med å bosette personer som har fått positive svar fra UDI på søknad om alternativ bosetting.

Høyre var det eneste partiet som støttet forslaget. Høyre opptrer i det tatt som et vedheng til Frp i flyktningpolitikken.

Arbeiderpartiet vil aldri gå inn for en politikk som skaper den type utrygghet som de blå-blå står for. Partiet står for en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk. Vi har et mye sterkere fokus på selve integreringen enn Frp. Dessuten omtaler vi de som faktisk kommer til Norge på en respektfull måte.

Arbeiderpartiet vil følge internasjonale forpliktelser og aldri stille seg bak f eks forslag om å innføre angiveri på skoler eller andre steder.

Vi stiller oss derimot bak Per Fugelis verdier:

  • Rettferdighet
  • Tillit
  • Frihet

Kommentarer til denne saken