I dagens Norge har man to standarder for jentebarn. Den ene standarden sier at barn skal få være barn, at alle barn skal ha rett til å være den de er, utfolde seg i fri lek og leke sammen med andre barn.

Men, så skjer det at i løpet av de siste ca 30 årene har vi fått en andre standard, som strider fullstendig med den første, og som er uhørt for oss som vokste opp i det frie Norge på 60-, 70- og 80-tallet. Den andre standarden gjelder kun for jenter med muslimske foreldre som mener at jenter ikke skal ha frihet, og at jenter skal være symbolet på familiens kultur og religion, og ikke minst familiens ære.

Disse jentene har ingen rett til å være den de er, men det familien deres er, og de er dømt til å gå med en uniform ved å tulle et tørkle rundt hodet og halsen sin, slik at hverken hår eller hud er synlig, for derved å vise at de er ærbare og urørlige og uoppnåelige for ikke-muslimske gutter. Noen jenter er svært små når dette skjer, andre i barneskolealder, det kommer helt og holdent an på foreldrenes angst for at disse jentene skal bli som andre jenter, og graden av foreldrenes religiøse fanatisme og press fra storfamilien.

Jeg er i hvert fall stolt av å kunne si at vi i Frp prøver å hjelpe disse jentene og vi er ikke redde.

Disse jentene vil aldri kunne utfolde seg i fri lek med hår og hud eksponert for sol og vind, de vil aldri kunne lære seg å svømme og bade sammen med barn uten tanke på kjønn og ærbarhet og de må alltid tenke på at de må være sømmelig kledd og ikke blande seg for mye med oss andre. Muslimske gutter derimot, er ikke underlagt dette åket, de får stort sett gjøre som de vil, løpe rundt i t-skjorte på sommeren og bade og kose seg. De kan også gjerne ha norske kjærester slik at de får prøvd seg, men når dagen kommer må de gifte seg med en dydig muslimsk kvinne.

Dette er altså virkeligheten i dagens Norge og i den norske skolen, hvem skulle trodd det da vi gikk på skolen i 60-70-årene! Det var tider det, da rødstrømpene brente bh-en sin på bål og kvinner skulle ha akkurat samme rettigheter som menn! Hvor er disse kvinnene nå, når de virkelig trengs? Hvor er de som skulle stå opp for disse jentebarna og snakke religion og patriarkat midt imot? Mener de at frihet og likeverd ikke gjelder for disse jentene, eller er de livredde for å kritisere våre nye landsmenn, spesielt hvis de har en annen hudfarge og ikke er fra den vestlige verden?

Er det kun feighet og kynisme som hindrer dem? Gjelder dette også alle andre på venstresiden, biskoper, de grønne og sentrumsblokken? Hva er dere så redde for, hvor er alle fine tankene om frihet og likeverd!? Eller er dette bare fine ord og floskler som dere bruker så lenge det ikke krever noe av dere?

Jeg er i hvert fall stolt av å kunne si at vi i Frp prøver å hjelpe disse jentene og vi er ikke redde. I våre øyne skal alle jenter i Norge ha samme muligheter og rett til å velge sitt liv og sine partnere! Mens alle andre er tause foreslår vi, igjen og igjen, nei til hijab på barn og nei til hijab i grunnskolen!