Gå til sidens hovedinnhold

Forkastelig påstand om Listhaug fra Maria Imrik

Artikkelen er over 4 år gammel

Ole Martin Johansen i Østfold FpU skriver at Listhaugs retorikk er viktig for at Norge fortsatt skal ha en streng innvandringspolitikk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Maria Imrik fra Fredrikstad AUF har i Fredriksstad Blad 8. september et leserinnlegg om retorikken til Sylvi Listhaug og sier at det norske samfunnet er blitt kaldere. Det er forkastelig at Imrik påstår at Listhaug bidrar til å gjøre Norge til et kaldere samfunn som fremmer hat, splittelse og frykt. Listhaug er en av få politikere som har klar tale, og som snakker på en måte som folk flest forstår og kjenner seg igjen i.

Listhaugs retorikk er viktig for at Norge fortsatt skal ha en streng innvandringspolitikk. Hvordan man ordlegger seg, og måten man snakker på gir et klart signal til menneskesmuglerne og migrantene om hvor de velger å dra. Dette så vi blant annet flere eksempler på i 2015 da Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å hente 10 000 flyktninger til Norge.

Kun få måneder etter vedtaket så vi migranter på grensen som hevdet at Norge hadde invitert 10 000, og hvor de trodde at grensen var helt åpen. Det er mange titalls millioner mennesker på flukt, og Fremskrittspartiet mener at vi ikke kan ta imot alle. Vi må istedenfor bruker mer penger i nærområdene, hvor hver krone hjelper langt flere mennesker som virkelig trenger det.

Fremskrittspartiet er i motsetning til Imrik og AUF opptatt av å snakke om vår egen politikk, fremfor å konstant kritisere en enkelt statsråds retorikk. Jeg er stolt av å være med i et parti som ønsker en streng innvandringspolitikk, slik at vi også i fremtiden har et velferdssamfunn hvor folk får hjelp når de trenger det.

I dag er det dessverre slik at flere av innvandrerne som kommer til Norge lever på velferdsytelser til NAV, og som i liten grad bidrar økonomisk til samfunnet. Dagens høye innvandring fra ikke-vestlige land er ikke økonomisk bærekraftig. Fremskrittspartiet er helt tydelige på at vi må stramme kraftig inn på innvandringen til Norge, sånn at vi også i fremtiden kan beholde den gode velferdsstaten vi har i Norge.

Det er også veldig bekymringsfullt at mange innvandrere fra ikke-vestlige land kan føre til at våre, tradisjoner, verdier og kultur blir satt på spill. Vi ser til stadighet at flere skoler innfører kjønnsdelt svømmeundervisning for å vise respekt for andre kulturer. I tillegg ser vi ofte små barn som bruker hijab allerede på barneskolen. Det finnes ingen god grunn til at små jenter skal gå med hijab.

I Norge er vi et likestilt samfunn, hvor gutter og jenter er likestilt. Alle skal også ha rett til å velge sin egen religiøse overbevisning uten press fra foreldrene. Fremskrittspartiet er tydelige på at de som kommer til Norge er skal innrette seg etter tradisjoner og verdier vi har her i landet. Vi sier derfor et helt klart nei til kjønnsdelt undervisning og barnehijab på små jenter.

Imrik burde derfor heller bruke tiden sin på å snakke om sin egen politikk før valget. Norge har ikke blitt et kaldere samfunn på grunn av Listhaug. Dersom det er noe som har gjort Europa til et kaldere samfunn er det terrortrusselen fra radikal islam, som de siste årene har gjennomført stadig flere angrep mot uskyldige mennesker. Fremskrittspartiet tar denne trusselen på alvor, ved at vi vil ha strengere grensekontroll, bevæpnet politi og en innvandringspolitikk som også i fremtiden sikrer et bærekraftig velferdssamfunn hvor våre tradisjoner og verdier er i sentrum.

Kommentarer til denne saken