FNs migrasjonsavtale har skapt voldsomt engasjement. Ikke bare i Norge, men i mange land i hele verden. Man har også opplevd at en rekke land har valgt å trekke seg fra avtalen.

La meg først si at det ikke er noe suspekt vd at man jobber frem slike plattformer, avtaler og resolusjoner. Og det er bra at den norske regjeringen ved sine utsendinger har jobbet med teksten. Dette for å sikre mest mulig gjennomslag for vår regjerings asyl- og innvandringspolitikk.

Men når en endelig tekst foreligger skal man ta stilling, og jeg er glad for at Frp tydelig sier nei til denne avtalen. Og at våre regjeringsmedlemmer har tatt dissens på tilslutningen. For Frp handler dette om en av vår tids viktigste politiske sak, nemlig migrasjon og konsekvenser av en økt migrasjon til Europa og Norge. Hvis vi feiler på dette feltet, vil det kunne få irreversible konsekvenser for vår velferd og vår nasjon i all fremtid.

Avtalen er ikke bindende sies det. Men det betyr noe politisk ved at man sier ja. Man sender et signal. Vi vet fra før hva som kan skje hvis man signaliserer at Norge nå vil myke opp asylpolitikken. Frp vil signalisere at vi ikke skal myke opp. Tvert i mot må vi heller stramme til, spesielt familiegjenforeningen.

 

 

Det kan ikke være tvil om å slutte seg til denne avtalen så gir man et tydelig signal om at man politisk vil ta et større ansvar for migrasjonen. At mange skulle ønske seg til Norge og Europa er ikke så rart, det er forståelig. Men hvis vi skal sikre vår velferd, så må vi altså tørre å ha en kontrollert innvandring, med tydelige krav. Og vi kan ikke ta i mot flere enn vi som samfunn kan integrere.

Norge er en betydelig bidragsyter når det gjelder bistand. Vi bidrar til å hjelpe migranter på sitt eget kontinent, og vi ønsker å bidra til at færre – som ikke ønsker å migrere – ikke ser noe annen utvei. Dette er et arbeid som vi fortsatt skal delta i – og hvor det internasjonale samfunnet må ta ansvar.

Frp sier nei til FNs migrasjonsavtale, og vi sier ja til selv å ha full råderett på vår innvandrings- og asylpolitikk. Synd at alle andre partiene på Stortinget støtter at Norge slutter seg til avtalen.

 

Les også

Innvandrerungdom bør ta opp kampen mot negativ sosial kontroll