Realiteten om innvandring og kriminalitet er mer nyansert

– Innvandrere kommer ut om lag som majoritetsbefolkningen om man tar hensyn til at menn under 40 begår mest kriminalitet, skriver Per Bertelsen.

– Innvandrere kommer ut om lag som majoritetsbefolkningen om man tar hensyn til at menn under 40 begår mest kriminalitet, skriver Per Bertelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Per Bertelsen analyserer SSB-rapporten om innvandrere og kriminalitet: – Vi lykkes mye bedre med integreringen enn klimaet i innvandringsdebatten kan gi inntrykk av.

DEL

Leserbrev

La meg være helt klar fra første bokstav, kriminalitet skal bekjempes, etterforskes, dømmes og eventuelt sones. Det finnes ingen unnskyldning for å tilgi kriminalitet enten den begås av en innvandrer, utlending eller av noen fra majoritetsbefolkningen. Bare så det er helt klart.

Mandag publiserte SSB en studie om innvandring og kriminalitet bestilt av Innvandringsminister Sylvi Listhaug. Noen av funnene får stor oppmerksomhet i media, og i noen tilfeller brukes det for å rettferdiggjøre en strengere asyl- og flyktningepolitikk. Sylvi Listhaug uttalte for eksempel at: «Disse menneskene har altså kommet hit for å få vår beskyttelse.» Underforstått at innholdet i rapporten dreier seg om asylsøkere og flyktninger.

I SSB-rapporten slås det klart fast at undersøkelsen gjelder det man kaller innvandrerbefolkningen, det vil si personer som er født i utlandet, fast bosatt i Norge og deres etterkommere. I denne gruppen personer finnes fire kategorier innvandrere. De som innvandrer til Norge fordi de søker arbeid innenfor EØS området, 32 prosent, de som blir gjenforent med eller etablert familie, 39 prosent, de som søker og får innvilget beskyttelse, 23 prosent eller de kommer hit for å studere, 5 prosent. Det er altså i denne gruppen innvandrerbefolkning SSB har gjort sine undersøkelser. De utgjør 16.8 prosent av hele befolkningen i Norge.

Asylsøkere er ikke fast bosatt i Norge og omfattes følgelig heller ikke i denne statistikken. Her finnes det for øvrig egen forskning (Oxford Research 2014).

I den ferske SSB-rapporten er det en del nyanser som det kan være lurt å se nærmere på. For eksempel at det er 11,3 prosent av personer fra første generasjons innvandrere som ble siktet for lovbrudd mellom 2010 og 2013, og 6,7 prosent av innvandrere som ble siktet for lovbrudd for samme perioden.

I den øvrige befolkningen er andelen 4,5 prosent. Så viser det seg altså at menn under 40 år er overrepresentert i den generelle kriminalstatistikken. Dette sier også SSB noe om, nemlig om man skal korrigere funnene for kjønn, alder og sosioøkonomiske forhold kommer resultatene om lag ut som majoritetsbefolkningen. I tillegg skriver SSB også følgende i sin rapport:

En mulig tredje forklaring på innvandreres overrepresentasjon i registrert kriminalitet er at de har høyere oppdagelsesrisiko enn personer i den øvrige befolkningen.

En mulig tredje forklaring på innvandreres overrepresentasjon i registrert kriminalitet er at de har høyere oppdagelsesrisiko enn personer i den øvrige befolkningen. Denne forklaringen åpner for at innvandrere ikke faktisk begår mer kriminalitet, men at de – tilsiktet eller utilsiktet – blir diskriminert av politiet og andre aktører i strafferettssystemet

SSB-rapporten forteller heldigvis også at vi lykkes mye bedre med integreringen enn klimaet i innvandringsdebatten kan gi inntrykk av. Det finnes sjelden enkle svar på kompliserte spørsmål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags