Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad kommune har justert rutinen for advokatråd

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommuneadvokat Just Kullberg-Marcussen skriver det er grunn til å presisere deler av FBs artikkel om at kommunen laget en egen rutine som pålegger ansatte å unnta alle advokatråd fra offentlighet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 14. mars publiserte Fredriksstad Blad en artikkel hvor jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund, omtalte kommunens praksis i forhold til advokatråd.

Foss bruker i artikkelen begreper som kunnskapsløshet, ugyldighet og hemmelighold i beskrivelsen av kommunens praksis. Uttalelsene er lite egnet til å beskrive den interne rutinen og kommunens praksis. Artikkelen slik den er formulert gir derfor grunnlag for enkelte presiseringer.

Rutinen gjelder advokatråd til bruk for den interne saksforberedelsen og retter seg mot bestemmelsene som regulerer unntakene for offentlighet. Når hjemmel for unntak foreligger er det følgelig lovlig.

Det er i denne sammenheng også viktig å presisere at det endelige vedtaket eller avgjørelsen vil kunne være offentlig selv om dokumenter som del av den interne saksforberedelsen unntas offentlighet.

Fredrikstad kommune har nå gått gjennom rutinen for advokatråd og justert denne slik at det tydelig fremgår at det skal gjøres en konkret vurdering av offentlighet i hver enkelt sak.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.