Etter Øra konferansen – hva nå?

– I innovative virksomheter stilles det store krav til det å jobbe sammen. Det forventes mer fleksible samarbeidsformer mellom fagområder, arbeidskulturer på tvers og mellom virksomheter, heter det i innlegget til Per A. Sandhaug og Olle Hallgren, samspille.com

– I innovative virksomheter stilles det store krav til det å jobbe sammen. Det forventes mer fleksible samarbeidsformer mellom fagområder, arbeidskulturer på tvers og mellom virksomheter, heter det i innlegget til Per A. Sandhaug og Olle Hallgren, samspille.com Foto:

Av

Per A. Sandhaug og Olle Hallgren gleder seg over Øra-konferansen og anbefaler godt samarbeid som del av strategien for å komme videre.

DEL

Leserbrev

Den sirkulære økonomien i Fredrikstad fikk en frisk injeksjon og et push på Øra-konferansen 26.09. Det var en flott opplevelse med flere eksempler på innovasjoner fra vårt nærområdet. For å muliggjøre innovasjoner behøves strategier, investeringer og ressurser. På konferansen ble en annen viktig faktor poengtert for å lykkes, nemlig godt samarbeid.

I innovative virksomheter stilles det store krav til det å jobbe sammen. Det forventes mer fleksible samarbeidsformer mellom fagområder, arbeidskulturer på tvers og mellom virksomheter.

Samarbeidskompetanse er som andre kompetanser, den kan trenes opp. En god start er å stille seg spørsmålet: Hvor på samarbeidsskalaen er vår virksomhet? Vårt gamle sett å samarbeide på må oppdateres for å henge med i utviklingen.

Teaming er en slik oppdatering. Den er en god utviklet samarbeidsform som har vist seg å være spesielt effektiv ved innovativ arbeid uansett om det handler om nye produkter eller tjenester. Amy Edmonson er en internationell mentor for denne samarbeidsformen.

Teaming er en øvelse på å gå utenfor egen komfortsone. Samtidig som man hevder sine ideer, skal man også være like nysgjerrige på andres ideer og tanker. En av nøklene er å stille de gode spørsmålene, ikke å komme med alle svarene selv.

I hovedtrekk gjelder disse anbefalingene for teaming;

■ Sikt høyt med et mål som gjerne er større enn meg selv, og som man tror på. Noe som inspirerer og gir mening. Allerede her forlater vi janteloven.

■ Ha mangfold i teamet som involverer ulike funksjoner, fagområder og ferdigheter. Her utfordres kreativiteten med å finne personer som tenker litt annerledes enn meg selv og som har andre perspektiver. Øvelsen er å gå fra mitt til vårt der «kill your darlings» gjerne kan bli et gjentagende tema.

■ Å gjøre feil er ok. Med innovativt arbeid må man våge å gjøre feil. Derfor er det viktig å unngå «skyld – eller skam leken», og i stedet skape en kultur som sier at «Det er feilene vi lærer av og som generer kunnskap». Her kreves det mot, både fra person og organisasjon.

■ Lær fort av det som funker, og det som ikke funker. Utfordringen er med ærlighet, åpenhet og prestisjeløst dele hva man har lært.

For en innovativ virksomhet, er læring en vane. Oppfordringen er å øve, og gå videre. Dette burde ikke være helt ukjent for norsk næringsliv. Kulturarven i den nordiske modellen med å være fleksibel og involvere hverandre til et felles gode, er et godt grunnlag for å lykkes med teaming.

Her har vi en mulighet til å utvikle den nordiske modellen, og med det styrke ytterligere vår konkurransekraft nasjonalt som internasjonalt. Vi ønsker alle virksomheter lykke til inn i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags