Kronikk

For noen uker siden var jeg i Newcastle og gikk langs elvepromenaden til elven Tyne. Og for de som kjenner historien til Newcastle så er dette en by med mange skipsverft mye lik Fredrikstads. Langs denne elvepromenaden har byen markert denne delen av historien, med flotte små informasjonsplattformer på motsatt side av elven der industrien og skipsverft lå. Flotte, informative utkikksplattformer og informasjonsbilder (se eksempelbilde). Med informasjon og bilder av skip og andre industrielle produkter av hva man produserte på andre siden av elven der det nå er bygd boliger eller bare er et sanert område.

Når Fredrikstad nå skal bygges ut og fortettes med hundrevis av boenheter og forhåpentligvis en del næring, så regner jeg med at det da også forventes en del tusen nye mennesker til området. Så vidt jeg forstår opp i titusener. Da vil det også komme mange turister til byen, for de som flytter hit vil sikkert også vise frem byen til venner og bekjente.

Den industrielle historien blir liggende under boligblokker.

Hva har de flyttet til? Hva vet de om historien til Fredrikstad? Hva vet vi som bor her om historien til Fredrikstad? Jeg som er født og oppvokst her og har bodd her i snart 70 år, kjenner jo til en del, men når jeg snakker med «innflyttere» og turister så er det svært lite de vet om Fredrikstad. Utenom FFK da. Og Gamlebyen. Men det er langt fra Gamlebyens historie til den industrielle historien som blir liggende under boligblokker.

Hva med slike mindre plattformer med informasjonsmateriell. For eksempel på Nygaard Brygge med informasjon om at på andre siden lå Glommen mek Verksted? Eller på Molvik kaia (hvis noen vet hvor den er da) med informasjonbilder om Fredrikstad mek Verksted, eller på Kråkerøy-siden mot NTP som kan fortelle i tekst og bilder om isolatorer som blir sendt verden rundt. Og etterkrigstidens lysbrytere og stikk-kontakter som ble presset i bakelitt. Det blir vel boliger der til slutt også.

Fredrikstad er jo ikke bare skipsverft. Jeg tenker da på sagbrukene og teglverkene som lå side om side oppover elva. Det er en liten gjeng som forsøker å ta vare på historien til teglverksindustrien, og på Isegran er det en entusiastisk gjeng som restaurerer den eneste gjenværende rutebåten fra 1800-tallet som var bindeleddet mellom byen vår og Hvaler. Noen prøver å bringe historien videre, hver på sin måte.

Dette har skapt byen vår slik den er i dag. Riktignok har vi fått god drahjelp av naturen selv, elva. Men det er menneskene som til stadighet har sett mulighetene. Og i dag er det utbyggere som ser sine muligheter og skal få byen til å fortsatt vokse med annen næringsvirksomhet. Og det er bra.

Hver tid har sin sjarm heter det. Men hvorfor skjule historien? Skal vi ikke ha respekten for de menneskene som historien skapte? Skal den gå tapt i folks bevissthet eller skal det synliggjøres for senere generasjoner? Hva sier statuen Plankebæreren til turistene. Vet de at han stuet plank i skuter som seilte verden rundt for 120 år siden? Jeg tror de heller forbinder han med Plankebyen, that's it.

Fredriksstad Blad har nylig avsluttet en serie om plankeadelen. Interresant, men det er, som jeg leser, 19 år siden dette ble publisert første gang. Og det er veldig flott at de følger opp med 30 år siden nedleggelsen av FMV. Forventer ikke av FB skal ha en historiebeskrivelse hvert år. For det er vel så verdifullt at byens innbyggere og turister får historien gjennom slike plattformer som er beskrevet.

Er det noen i Fredrikstad som tar denne utfordringen før historien blir borte for oss? Historielaget, kommunen eller utbyggerne? Det kan ikke koste mye å lage informasjonsplattformer i forhold til den siste bygningsmassen som nå planlegges i dette området.