Jeg møtte Obama kvelden før han ble valgt første gang som USA sin president. Vi sto tett sammen. Et kirkekor og Bruce Springsteen sang før Obama gikk på talerstolen og sørget for å tenne forsamlingen med kraftig retorikk om forandring og håp. I dag råder frustrasjonen og usikkerheten. For oss handler håpet nå om ansvarlig politikk som styrker næringslivsinteressene.

Østfold har et rikt og variert næringsliv med ulike interesser rettet mot USA. Flere sentrale østfoldbedrifter med Borregaard som et godt eksempel eier virksomheter i USA. Andre har   amerikanske eiere som Kronos Titan. Mange selger varer og tjenester til USA slik Jøtul gjør. I tillegg har andre samarbeidsinteresser med amerikanske selskaper for å utvikle ny konkurransekraft.

Næringslivet liker ikke uforutsigbarhet. Sannsynligvis er uforutsigbarhet det største hinder for utvikling og vekst fordi det hemmer investeringer og viljen til å ta risiko. Fordi Trump er en utradisjonell politiker er det noe mer usikkerhet om hans politikk enn vanlig etter et valg. Fremover nå blir det viktig å skape forutsigbarhet både i den økonomiske politikken og ikke minst i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Verden, med Østfold i spissen, trenger mer handel for å gi mer velferd til flere. Svakere økonomisk vekst verden over har skapt krav om proteksjonisme. Proteksjonisme er ikke svaret. Handel har skapt vekst og utvikling verden over, men det er nasjonal politikk som avgjør hvordan verdiene fordeles i samfunnet. Dette må gjøres gjennom blant annet velferdstiltak, utdanning og omstilling.

Vi må styrke handelen globalt og sikre en rettferdig fordeling nasjonalt. President Trump har så langt vært preget av sterk valgretorikk med fokus på kortsiktige amerikanske handelsinteresser. Også Obama var mot frihandelsavtaler før han ble president. I ansvarlig posisjon har han vist seg som en sterk forkjemper for nye avtaler. 

Nå må vi forvente at president Trump legger bort retorikken til fordel for ansvarlighet.

Nå må vi forvente at president Trump legger bort retorikken til fordel for ansvarlighet. Det er viktig at USA forsterker sitt arbeid med å få på plass nye handelsavtaler med eksempelvis Stillehavsregionen (TPP – Trans Pacific Partnership) og TTIP (Transatlantic Trade and investment Partnership) i tillegg til fremgang i utviklingen av et mer moderne WTO (Verdens handelsorganisasjon). Derfor er det viktig at Trump snur beslutningen om å trekke seg ut av TPP.

Utviklingen av handelsavtalene handler mye om tollsatser. I tillegg er det viktig å vite at disse avtalene i stor grad også er drivende for samarbeid om felles regelverksutvikling. Dette trenger verden i sin alminnelighet og i særdeleshet bedrifter i et lite land som vårt. Mer moderne og mer samordnet regelverk er en stor fordel for bedrifter i vårt land.

USA har bygd sitt samfunn rundt en sterk grunnlov. De som skrev loven ønsket å bygge det nye landet med en god maktbalanse. De ville ikke ha den europeiske ordningen hvor kongen hadde all makt. USA har derfor en lang tradisjon med såkalt «checks and balances» som kort fortalt betyr å ha maktbalanse altså noen kan kontrollere hva andre gjør.

Selv om Trump har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser i valgkampen må vi regne med at han som president vil føre en ansvarlig politikk. Kongressen og høyesterett vil nok passe nøye på.

For Norge vil det være viktig å videreføre våre gode relasjoner til USA. Vi har stor handel med USA og ikke minst viktig er de store investeringene fra amerikanske bedrifter i Norge og norske investeringer i USA. Disse bidrar med kompetanse, teknologi og arbeidsplasser.

Norske myndigheter er vant til å samarbeide godt med skiftende administrasjoner i Washington. Det er viktig at regjeringen og utenriksdepartementet arbeider aktivt for å bevare og styrke båndene til USA. Situasjonen vi nå er inne i med Brexit, Trump i Det hvite hus og et EU som må håndtere mange interne motsetninger, samt en uoversiktlig global situasjon gjør at det blir svært avgjørende å holde høy prioritet på all vår dialog.

For næringslivet er det viktig at den liberale verdensorden opprettholdes. USA har sammen med EU vært en garantist for demokrati og markedsøkonomi og spiller en svært viktig rolle i det internasjonale samfunnet. De norsk-amerikanske forbindelsene går langt tilbake. De økonomiske båndene er tette og vi har alle forutsetninger for å videreutvikle vårt gode samarbeid også i en tid som virker krevende.

Trump starter sin presidentperiode uten de store nasjonale og internasjonale ovasjonene som møtte Obama. Nå trenger vi ansvarlig politikk og håp som går langt ut over et introvert «America First».

Les også

– Tegningen av Trump traff en nerve