Er internasjonal handel skadelig for Østfold? Gjennom media har vi den siste tiden vært vitne til en ny trend, blant annet representert av Brexit og ny president i USA. Murene skal opp. Her hjemme hører vi noe av det samme når sterke krefter i flere partier ønsker å revurdere EØS-avtalen. Samtidig sier nesten 3 av 4 eksportbedrifter på Østlandet at EØS-avtalen er viktig for dem og opp mot 25 prosent av sysselsettingen i Østfold er relatert til eksportvirksomhet. En oppsigelse av EØS-avalen kan sette vår region og lokale arbeidsplasser på spill. Her er noen av grunnene:

1) Det norske markedet utvides med 500 millioner mennesker. Betydningen av dette kan vanskelig overvurderes. Vi er mer avhengig av andre land og mennesker enn noen gang tidligere. 40 prosent av norsk produksjon blir solgt til utlandet. 80 prosent av dette går til EU. 60 prosent av norsk import kommer fra EU-land. Mange bedrifter i Østfold handler med land i EU, og EØS-avtalen gjør handelen enklere.

2) Norge er et lite land. Hvis vi står alene, vil vår evne til å påvirke den internasjonale handelen falle. Det kan bety lavere etterspørsel etter våre bedrifters produkter. Flere bedrifter i Østfold er avhengig av eksport til større markeder. Når eksporten av olje og gass gradvis reduseres, vil vår økonomi være avhengig av at det vi produserer av varer og tjenester, er konkurransedyktige på det europeiske markedet.Folk flest blir også påvirket. Uten en forenklende handelsavtale vil utenlandske produsenters interesse for norske kunder falle ytterligere. For oss som forbrukere betyr det færre valgmuligheter og høyere priser på det vi kjøper.

3) Undersøkelser viser at en eksportrettet industriarbeidsplass genererer tre til fire arbeidsplasser i nærområdet. Østfold er Norges industrihovedstad. Mange kjenner Borregaard i Sarpsborg og bedriftens betydning for vår region. Kronos Titan i Fredrikstad er et annet eksempel. Eksportrettet industri er en sterk motor for arbeidsplasser i hele Østfold. En oppsigelse av EØS avtalen, eller en reforhandling vi ikke kjenner utfallet av, vil fort kunne sette arbeidsplassene i Østfold på spill. Tør vi ta sjansen på dette?

4) Ingen felles handelsavtale betyr økte kostnader for våre bedrifter. Tollsatser på import til andre EØS-land er et eksempel. Kostnadene gjør det vanskeligere for norske bedrifter å selge produkter til utlandet. For mange bedrifter i Østfold kan det innebære «kroken på døra».

5) Regelverk i verdensklasse. Avtalen gjør at vi må forholde oss til regler som isolert sett kan være vanskelig å forstå. Sannheten er at EØS-avtalen har bidratt til å forbedre regelverket vårt i de aller fleste bransjer. Matindustrien er et godt eksempel. Dette er et gode for folk flest.

6) EØS-avtalen gjør Norge til et fullverdig medlem av EUs forskningssamarbeid. For mange bedrifter i Østfold er forskning og innovasjon nøkkel for å skape nye arbeidsplasser. Å få tilgang på EU-midler og fremragende forskningsmiljøer i Europa er gull verdt. En oversikt fra forskingsrådet viser at bedrifter fra Østfold får 48,5 % av de midlene de søker på gjennom EUs forskningsprosjekter. Dette er penger som muliggjør innovasjon og forskning.

Trenden viser at eksport blir mer og mer viktig for Østfold med en 11 % vekst i 2016. Dersom det skal være mulig å skape ny vekst og trygge jobber, er Østfolds bedrifter helt avhengig av tilgang til verdensmarkedene for å konkurrere og selge norske produkter. Da må EØS-avtalen opprettholdes!