Gå til sidens hovedinnhold

Tid for å bevare Værste-kranene

Artikkelen er over 3 år gammel

– Mye positivt skjer: Nå ligger det til rette for å sette opp tempoet. Slik underbygger Jens O. Simensen sitt ønske om et industrimuseum i Fredrikstad.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at Jotne Eiendom lanserte planer for sin del av FMV-området, bør vi få fortgang i arbeidet med å bevare noen av kranene på Værste – og få et industrimuseum i Fredrikstad.

På FMV-området er det flere kraner. Det er spesielt fire som har oppmerksomhet. De ligger på Jotnes inngjerdede område og som du ser rett frem når du kommer over Værstebrua fra byen. Det er to Weishbech-Rafsum 50 tonn portalkraner, levert i 1972 og to Washington 127 portalkraner, leveringstid ukjent.

Det er de fire kranene som står i en gruppe som bør prioriteres – helst sammen med en eller flere verkstedhaller som har en historisk symbolikk for FMVs og skipsindustriens betydning for Fredrikstad-samfunnet.

Det er bred interesse for å ta vare på kranene. Allerede i 2011 uttalte fylkeskonservatoren at tre av de åtte kranene bør bevares. – Det vil være veldig galt å fjerne kranene. Da forsvinner noe av byens identitet og skipsbygger-historie. Kranene oppfattes som en viktig og konstituerende del av området som teknisk-industrielt kulturminne, uttalte fylkeskonservator Anne-Sophie Hygen.

Norsk kulturminnefond har også uttalt at verning er riktig. Herfra kan det muligens også komme penger.

I Fredrikstad kommunes kranrapport, som ble lagt frem sist sommer, heter det blant annet at kranene må sikres i forhold til slik de står i dag. For å sikre kranene umiddelbart trengs 1,5 millioner kroner. Dette er penger kommunen har bevilget.   

Formannskapet vedtok at vern skal avklares i forbindelse med planprosessen for området, men samtidig gå i dialog med Jotne og fortsette dialog med fylkeskonservator og riksantikvar. Deretter kan arbeidet med bred finansiering, med både offentlige og private aktører, startes het det. Nå er Jotne på banen, da bør prosessen gå videre.

For det var med stor interesse og glede mange registrerte at Jotne Eiendom, den andre store grunneieren på FMV-området, forleden lanserte sine planer for området: En utbygging til 10–12 milliarder kroner ble lansert – og ikke minst merket vi oss uttalelsen fra Jon Erik Sørensen: – Å bevare industrihistorien er svært viktig for oss.

Planen innebærer at den gamle tørrdokka skal bevares. Selskapet ønsker også å bevare Sveisehall 1 og Wisbech-kranene.

Vi vet også at det er mange historieinteresserte her i byen som gjerne vil bidra i et arbeid med å sikre kulturminner knyttet til byens industrihistorie.

 

Da kommunen i høst sendte planprogrammet for kommunedelplan kulturminner ut på høring, var det flere kommentarer som påpekte nødvendigheten av å bevare FMV-kranene – og at det haster. Vi vet også at det er mange historieinteresserte her i byen som gjerne vil bidra i et arbeid med å sikre kulturminner knyttet til byens industrihistorie.

Dialog med ledende krefter i både næringsforeningen og LO i Fredrikstad viser at begge partner er interessert i dette arbeidet.

Men det handler ikke bare om kranene på Værste! Det handler om hele industrihistorien til Fredrikstad: Teglverk, sten, sagbruk, hermetikk, skotøy, konfeksjon og mye mer.

Er ikke dette en del av byens historie og identitet, så vet ikke jeg.

Kommunens kultur- og miljøutvalg vedtok nylig å oversende spørsmålet om et industrimuseum til Østfoldmuseene.

Da kan det oppsummeres:

■ Både lokale, fylkeskommunale og nasjonale verneinstanser ønsker at FMV-kraner skal tas vare på. Dermed har man et faglig råd å bygge på.

■ Fredrikstad kommune ønsker at kraner bør tas vare på.

■ Det er stort fokus blant historieinteresserte personer i Fredrikstad for å gjøre dette. Dermed har man en bred folkelig forankring.

■ Jotne Eiendom signaliserer nå en klar interesse for å bidra til å ivareta FMV-historien. Værste AS har tidligere signalisert de samme intensjoner.

■ Både næringsliv og fagbevegelse lokalt mener dette er viktig.

Konklusjon: Mye positivt skjer: Nå ligger det til rette for å sette opp tempoet.

Jeg mener to ting bør gjøres:

1: Sette fortgang i arbeidet med å verne kranene.

2: Nedsette et bredt utvalg som ser på mulighetene for å etablere et industrimuseum i Fredrikstad. Mitt ønske er at dette kommer i tilknytning til kranene – for eksempel i den gamle sveisehallen som ligger tett inntil kranene. Men det kan også etableres i tilknytning til Fredrikstad Museums eksisterende lokaliteter.

Det er naturlig at Østfoldmuseene er i front i denne prosessen, men det vil styrke prosjektet om andre lokale krefter trekkes inn (næringsliv, fagbevegelse, kommune, verneinstanser og lokale ildsjeler).

Det er en stor jobb å etablere et museum som tar vare på Fredrikstads industrihistorie. Jobben med å prosjektere et slikt museum er omfattende. Men ikke la neste fase bli å fokusere på at dette blir dyrt. La oss i stedet ta fatt på å utvikle ideen.

Husk at et moderne museum kan ha helt andre uttrykk enn bare en utstilling. Måten Fredrikstad Museum presenterer byens 450 års historie på, er et godt eksempel på en moderne presentasjonsmåte.

De to utbyggerne skal nå til sammen investere 25 milliarder kroner på FMV-området i et 20/30-årsperspektiv. Sett i forhold til 25.000.000.000 kroner bør storsamfunnet ha råd til å bruke noen skarve millioner på å ta vare på historien.

Moss har sitt industrimuseum. Hvorfor skal ikke Fredrikstad få det samme?

Ballen ligger hos rådmannen og Østfoldmuseene.

Bildeserie

Historisk bildegalleri fra FMV

Kommentarer til denne saken