Mest mulig idrettsanlegg for pengene, Trosvikhallen unødig dyr

Modell som viser hvordan Trosvikhallen kan plasseres inntil skolen. Det er kjent at det er krevende grunnforhold på stedet.

Modell som viser hvordan Trosvikhallen kan plasseres inntil skolen. Det er kjent at det er krevende grunnforhold på stedet.

Av

Fredrikstad Idrettsråd og Østfold Idrettskrets mener det må være mulig å få ned prisen på den nye idrettshallen på Trosvik, og at Sarpsborg har oppskriften på hvordan det kan gjøres. – Dette vil komme alle til gode!

DEL

Leserbrev

I den senere tid har det oppstått en debatt om kostnaden knyttet til bygging av Trosvikhallen. Idretten er tydelig på at vi ønsker å få mest mulig idretts- og aktivitetshaller i Fredrikstad ut fra det kultur- og idrettsbudsjettet vi har. Derfor er det avgjørende at vi bruker midlene på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Østfold er blant fylkene i Norge med den laveste anleggsdekningen i landet pr. innbygger. Behovet for flere anlegg er prekært og vi ser at flere idrettslag har barn som står i kø for å være med i fellesskapet som idretten tilbyr. Imidlertid ser fremtiden lysere ut. Anleggssituasjonen i fylket er kjent blant politikere og vi ser en stadig økende vilje til å prioritere og bevilge midler til idrettsanlegg. Vi beveger oss i riktig retning og når det offentlige nå planlegger ut ifra skolens behov for kroppsøvings lokaler, blir også idrettens behov tatt med i planleggingen. Dette opplever vi er en god strategi for fremtiden, som bidrar til å skape nye møteplasser mellom skole og frivillighet.

Sandbakken er en suksesshistorie, hvor man snudde en dyr investering til et kostnadseffektiv idrettshall som har gledet mange barn og unge.

I en stor nasjonal studie gjennomført i 2016 kom det frem at gjennomsnittlig kostnad for bygging av en normal idrettshall (1000 kvadratmeter) var 27 millioner kroner. For haller med høy standard og totalt 2500 BTA lå kostnaden på 57 millioner. Uten direkte sammenlikning er kostnaden på idrettshallen på Trosvik estimert til mellom 111 og 174 millioner.

Fredrikstad Idrettsråd og Østfold Idrettskrets har tatt kontakt med Sarpsborg idrettsråd i forbindelse med denne saken, for å ta del i deres erfaringer rundt byggingen av Sandbakkenhallen. Blant annet kan de fortelle at flerbrukshallen på Sandbakken var estimert til en kostnad på over 100 millioner. Investeringsbeløpet var så mye høyere enn lignende prosjekter at dette resulterte i en produktiv diskusjon blant politikere, brukere og idrettsråd. Utfallet ble et adskillig mer kostnadseffektivt prosjekt (endte på 67 millioner) uten at det påvirket hvor mye aktivitet idrettshallen genererte. Faktisk inneholder Sandbakken både én stor og én liten aktivitetsflate, med ekstra stor takhøyde. Altså større enn idrettshallen på Trosvik.

Idretten er ydmyke til at prosjektert kostnad på idrettshallen på Trosvik er et komplisert tema der mange faktorer skal hensyntas. Dette er en avansert kalkyle som kan bli langt fra fasit. Likevel mener vi, i én forventet trang fremtidig kommuneøkonomi, at det er viktig at vi får mest mulig aktivitetstimer for de avsetningene som er gjort fra fellesskapets midler.

Sandbakken er en suksesshistorie, hvor man snudde en dyr investering til et kostnadseffektiv idrettshall som har gledet mange barn og unge. Fredrikstad idrettsråd og Østfold idrettskrets håper derfor Fredrikstad kommune tør å ta del i andre sine suksesshistorier. Høst av de erfaringene som idrettsråd, kommune og entreprenør har gjort i en lignende prosess. Vær åpne for dialog og diskusjon. Det gagner både idretten, lokalsamfunnene og fellesskapet.

Idrettsklubbene i Fredrikstad har sammen med Fredrikstad kommune et uttalt mål om å skape flere slike arenaer som idrettshallen på Trosvik skal være. Dette i tilknytning til både skoler og lokalsamfunn. Hallene skal være samlingspunkter som skal engasjere og legge til rette for aktivitet og glede for barn og unge.

I tillegg til Trosvik er det planlagt og forventet lignende arenaer på Begby og Kråkerøy. Dette er områder som på lik linje med Trosvik har store behov for aktivitetsflater. Ved å ikke bruke mer enn nødvendig når vi skal bygge idrettshaller, så øker det sannsynligheten for at vi kan gjennomføre mange lignende prosjekter i fremtiden!

Dette vil komme alle til gode!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags