Bruk idrettsanlegg mer og smartere

Fredrikstad Idrettsråd har funnet at aktivitetsuka for idrettslag i kommunen snarere har fire dager enn sju. Bilde fra håndballskole  i Kongstenhallen.

Fredrikstad Idrettsråd har funnet at aktivitetsuka for idrettslag i kommunen snarere har fire dager enn sju. Bilde fra håndballskole i Kongstenhallen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Mens vi venter på flere idrettsanlegg må vi gjøre de anleggene vi har mer tilgjengelige og bruke dem smartere. Slik kan flere barn få oppleve økt idrettsglede, ber Østfold Idrettskrets.

DEL

Leserbrev 

Det er med glede Østfold Idrettskrets registrerer at Østfold fylkeskommune bevilger 500.000 kroner til å dekke kostnader til økt aktivitet på skolene. Det er svært viktig for idretten at kommunale og fylkeskommunale idrettsanlegg er åpne etter ordinær skoletid og i helger. Dette gir idretten mulighet til å tilby aktiviteter og skape idrettsglede for så mange som mulig.

Østfold fylkeskommune ønsker med dette å skape viktige og gode nærmiljøtiltak, samt at å skape møteplasser som igjen er god folkehelse! Dette er hyggelig lesning for oss som arbeider med idretten på daglig basis! Østfold har i flere år ligget under landsgjennomsnittet og lavt på statistikker over aktivitet og anleggssituasjon pr. innbygger sammenlignet med de øvrige fylkene. Det tar tid å forankre, prosjektere og realisere nye idrettsanlegg.

Dette gjør det desto viktigere å øke tilgjengeligheten og legge opp til en smartere bruk av de eksisterende anleggene. En undersøkelse foretatt av Fredrikstad Idrettsråd på aktiviteter i Fredrikstad kommune gjennomført i uke 41 (2017) viser en tendens mot at aktivitetsuka for idrettslagene i større grad dreier seg mot en firedagers uke fremfor en sjudagers uke. Videre vet vi at flere idrettshaller står ubrukte utover ordinær skoletid og at noen idrettshaller ikke er i bruk i tidsrommet fra skoleslutt (ca. 14.00) til ordinær aktivitetsstart (ca. 16.00). Her har vi et potensial for smartere bruk av eksisterende anlegg!

Videre ønsker vi å rose Sarpsborg kommune for å ha tilrettelagt for nettbasert bestilling/avbestilling av aktiviteter i sine idrettsanlegg! Dette øker fleksibiliteten og utnyttelsesgraden av idrettsanleggene. Vi oppfordrer fylkeskommunen og de andre kommunene til å igangsette en lignende løsning for sine anlegg!

I Sarpsborg kan du leie idrettsanlegg på kommunens hjemmeside. Det får kommunen ros for fra Østfold Idrettskrets.

I Sarpsborg kan du leie idrettsanlegg på kommunens hjemmeside. Det får kommunen ros for fra Østfold Idrettskrets.

Østfold Idrettskrets oppfordrer fylkeskommunen og kommunene til å jobbe med å øke tilgjengelighet og smartere bruk av eksisterende idrettsanlegg gjennom blant annet:

■ Gjør fylkeskommunale og kommunale idrettsanlegg tilgjengelige utover skolenes åpningstid på ettermiddag, kveld og helg.

■ Implementere elektronisk bookingsystem som forenkler avbestilling / booking av ledig tid i de fylkeskommunale og kommunale idrettsanleggene.

■ Økt samarbeid mellom idrettslag og skole (fylkeskommune/kommune) for å se på løsninger for at idrettslagene kan få økt ansvar og tilsvarende ressurser til å «drifte» offentlige anlegg utover ordinær åpningstid.

I påvente av at flere idrettsbygg realiseres – la oss gjøre de eksisterende byggene mer tilgjengelig og bruke dem smartere! På denne måten vil flere barn og unge oppleve idrettsglede!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags