Det er med glede Østfold Idrettskrets registrerer at Østfold fylkeskommune bevilger 500.000 kroner til å dekke kostnader til økt aktivitet på skolene. Det er svært viktig for idretten at kommunale og fylkeskommunale idrettsanlegg er åpne etter ordinær skoletid og i helger. Dette gir idretten mulighet til å tilby aktiviteter og skape idrettsglede for så mange som mulig.

Østfold fylkeskommune ønsker med dette å skape viktige og gode nærmiljøtiltak, samt at å skape møteplasser som igjen er god folkehelse! Dette er hyggelig lesning for oss som arbeider med idretten på daglig basis! Østfold har i flere år ligget under landsgjennomsnittet og lavt på statistikker over aktivitet og anleggssituasjon pr. innbygger sammenlignet med de øvrige fylkene. Det tar tid å forankre, prosjektere og realisere nye idrettsanlegg.

Dette gjør det desto viktigere å øke tilgjengeligheten og legge opp til en smartere bruk av de eksisterende anleggene. En undersøkelse foretatt av Fredrikstad Idrettsråd på aktiviteter i Fredrikstad kommune gjennomført i uke 41 (2017) viser en tendens mot at aktivitetsuka for idrettslagene i større grad dreier seg mot en firedagers uke fremfor en sjudagers uke. Videre vet vi at flere idrettshaller står ubrukte utover ordinær skoletid og at noen idrettshaller ikke er i bruk i tidsrommet fra skoleslutt (ca. 14.00) til ordinær aktivitetsstart (ca. 16.00). Her har vi et potensial for smartere bruk av eksisterende anlegg!

Videre ønsker vi å rose Sarpsborg kommune for å ha tilrettelagt for nettbasert bestilling/avbestilling av aktiviteter i sine idrettsanlegg! Dette øker fleksibiliteten og utnyttelsesgraden av idrettsanleggene. Vi oppfordrer fylkeskommunen og de andre kommunene til å igangsette en lignende løsning for sine anlegg!

 

Østfold Idrettskrets oppfordrer fylkeskommunen og kommunene til å jobbe med å øke tilgjengelighet og smartere bruk av eksisterende idrettsanlegg gjennom blant annet:

■ Gjør fylkeskommunale og kommunale idrettsanlegg tilgjengelige utover skolenes åpningstid på ettermiddag, kveld og helg.

■ Implementere elektronisk bookingsystem som forenkler avbestilling / booking av ledig tid i de fylkeskommunale og kommunale idrettsanleggene.

■ Økt samarbeid mellom idrettslag og skole (fylkeskommune/kommune) for å se på løsninger for at idrettslagene kan få økt ansvar og tilsvarende ressurser til å «drifte» offentlige anlegg utover ordinær åpningstid.

I påvente av at flere idrettsbygg realiseres – la oss gjøre de eksisterende byggene mer tilgjengelig og bruke dem smartere! På denne måten vil flere barn og unge oppleve idrettsglede!