Gå til sidens hovedinnhold

Østfold Ap: Idretten skal styrkes

Artikkelen er over 3 år gammel

Østfold Arbeiderparti svarer på utfordringen fra Østfold idrettskrets som vil vite hva partiene mener om idrettens fanesaker.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Østfold idrettskrets utfordrer de politiske partiene på rammevilkårene for idrettene fremover. Arbeiderpartiet er garantisten for å beholde enerettsmodellen for Norsk Tipping. Den viktigste kilden til økonomisk støtte til idretten og anleggsutbygging. I tillegg er det nødvendig å bidra med midler til utbygging av anlegg over statsbudsjettet. Pressområder hvor det er for få haller, som her i Østfold, skal prioriteres.

■ Momskompensasjonsordningen skal styrkes, slik vi har foreslått i våre alternative statsbudsjett denne perioden. Momskompensasjonsordningen for anlegg skal gjøres regelstyrt og ikke være avhengig av de rammene som er bevilget.

■ Idrettslagene skal styrkes. Idrett er en viktig del av livet til svært mange. Idrett begeistrer og engasjerer. En kilde til overskudd og mestring, for mange et sosialt fellesskap, gode oppvekstvilkår og god helse. Frivillige i idrettslagene fortjener en mest mulig ubyråkratisk hverdag. Kontakt med myndighetene må derfor forenkles, koordineres bedre og i størst mulig grad digitaliseres.

En god kommuneøkonomi er også viktig for å sikre lokale bidrag til idrett og frivillighet, og derigjennom rammevilkår som gir alle barn og unge muligheter til å delta i idretts- og fritidsaktiviteter. Herunder også ordninger med gratis lån av utstyr

Arbeiderpartiet vil også ha mer fysisk aktivitet i skolen og vil vurdere hvordan skoledagen kan organiseres, for å oppnå minst en times fysisk aktivitet for alle elever hver dag gjennom en gradvis innføring finansiert som et folkehelsetiltak. Idretten vil være en naturlig samarbeidspartner for å oppnå dette.

Kommentarer til denne saken