Tollbodplassen skal brukes til fysisk aktivitet og kultur

Debatten om fremtidig bruk av Tollbodplassen startet med at parkeringssjef Frode Samuelsen ville ha den til bobilparkering. Idrettssjefen avviser det som uaktuelt.

Debatten om fremtidig bruk av Tollbodplassen startet med at parkeringssjef Frode Samuelsen ville ha den til bobilparkering. Idrettssjefen avviser det som uaktuelt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Idrettssjef André Flatner beroliger alle som frykter bobil-eldorado på Tollbodplassen. – Det har kommunen ingen planer om.

DEL

Leserbrev

Tollbodplassen er i dag regulert til friområde, ballplass og festplass, og er en viktig lunge i en bydel som i fremtiden skal møte stor boligvekst og fortetting. Den siste tiden har det vært debattert i mediene om Tollbodplassens fremtidige bruk. Det er fint at mange engasjerer seg i hvordan byen vår skal utvikles.

Vi blir stadig flere mennesker i Fredrikstad. Et lite sentrumsområde skal fortettes ytterligere. Muligheten til å kunne bevege seg og være fysisk aktiv i hverdagen er en utfordring når presset på arealene øker. For å møte fremtida og sørge for at alle finner glede og nysgjerrighet i et aktivt liv, må vi ta vare på vårt unike utgangspunkt.

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er noen av de viktigste arenaene vi har for frivillighet, nettverk, sosiale møter og inkludering. Aktivitetene har stor egenverdi for mange, og skaper viktige fysiske og sosiale møteplasser. Skal flere være mer aktive i fremtiden handler det om å prioritere menneskene, og prioritere mulighetene. Da må vi ta vare på og videreutvikle de kvalitetene vi har i sentrum som gjør det til et hyggelig sted å bo og leve.

Skal flere være mer aktive i fremtiden handler det om å prioritere menneskene, og prioritere mulighetene.

Fredrikstad kommune vedtok nylig kommuneplanens samfunnsdel. Her defineres arealstrategier som skal være førende for all anleggsutvikling og arealdisponering til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Vi skal utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene. Sikre fortetting med kvalitet og utvikle sosiale og kulturelle møteplasser med kvalitet i sentrum og i lokalsamfunnene.

Skal vi lykkes med dette i fremtiden med en trangere kommuneøkonomi og endrede behov, betyr det at vi må tenke smartere og bruke hver investerte krone til flerbruk og økt sambruk. Arenaer som Tollbodplassen skal samle og styrke aktiviteten i byen, den er en av byens festplasser og skal utvikles til en inkluderende arena for idrett, egenorganisert aktivitet, lek, rekreasjon og større kulturaktiviteter. Tollbodplassen er i dag regulert til friområde, ballplass og festplass. Det er ingenting i kommunens planer nå som peker mot en endring i denne bruken.

Vår oppgave, på idrettskontoret i Fredrikstad kommune, er å sikre arenaer for aktive liv i Den lille verdensbyen. Her er og blir Tollbodplassen en viktig brikke fremover.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags