Jeg leser at Fredrikstad kommunes budsjett for 2019 er lagt frem og at budsjettet inneholder flere store kutt. Det blir trist lesing å se at så mange poster blir redusert med til dels store beløp. Når man da i tillegg ser hva budsjettpostenes beløp er, blir den prosentvise reduksjonen formidabel.

Med bakgrunn i at jeg selv jobber som frivillig, og gratis (egentlig koster denne frivillige dugnaden meg masse penger i året), så blir jeg utrolig skuffet over at poster som skal være med å hjelpe på det som kalles inkludering, er blitt en salderingspost. Fredrikstad Idrettsråd (FRID) har over en lengre tid vært en fantastisk støtte til de klubber som har mange «nye landsmenn», gjennom å kunne yte økonomisk støtte til disse.

De har gitt noe støtte til utstyr og avgifter som familiene selv ikke har råd til. Spesielt der det er flere barn.

På toppen av dette får rådmannen en sluttpakke (som takk for en dårlig personalpolitikk) på over tre millioner kroner.

Når nå kommunen har kuttet dette tilskuddet med mer enn en halv million, så vil FRID ikke kunne fortsette denne støtteordningen. Kanskje må disse barna slutte å drive organisert idrett, og deretter falle utenfor det som vi ønsker. Inkludering gjennom idretten.

Følgene kan for disse barna bli ødeleggende for deres fremtid, men også veldig dyrt for samfunnet. Dette kaller jeg «spar på krona, men la hundrelappen fly».

Dette budsjett er selvfølgelig ikke satt sammen av den nye rådmannen. NEI. Det er satt sammen av den avgåtte. Rådmannen som måtte slutte. Hovedsakelig på grunn av dårlig jobb i varslersaken. En sak som på toppen av en dårlig jobb har kostet kommunen millioner i utgifter.

Dette kunne vært penger til flere prosjekter som er ønsket gjort i kommunen. På toppen av dette får rådmannen en sluttpakke (som takk for en dårlig personalpolitikk) på over tre millioner kroner.

Tenk dere: En halv million mindre til denne rådmannen kunne ha hjulpet ganske mange innvandrere til fortsatt å kunne drive med idrett og forhåpentligvis blitt integrert i samfunnet, slik vår kjente bryter Grace Bullen er blitt. Tenk dere hva lite penger kan gjøre for mange i stedet for å fylles i bare én lomme.