Stemmerett for innbyggere – ikke hytteeiere

Klart nei fra Utgård: – Hva har hytteeierne tenkt å bruke stemmeretten til? Bygge flere hytter? Fjerne eiendomsskatt på hytter?

Klart nei fra Utgård: – Hva har hytteeierne tenkt å bruke stemmeretten til? Bygge flere hytter? Fjerne eiendomsskatt på hytter? Foto:

Av

Hans H. Utgård mener stemmerett for hytteeiere er å vente tilbake til rikmannsveldet. – Har de ikke allerede stor nok innflytelse på hva som skjer i kommunen?

DEL

Leserbrev

En person - en stemme! Det er selve grunnlaget for vårt demokratiske system. Hver enkelt av oss skal ha like rettigheter og muligheter til å påvirke ved valg. Det var ikke slik på 1800-tallet under embedsmannsveldet. Da hadde bare menn med eiendom stemmerett. Jeg trodde nesten det var fleip, da Hvaler Hytteforening ble intervjuet i NRK om saken. Det blir jo å gjeninnføre rikmannsveldet.

De som har penger nok til å ha eiendom de ikke trenger å bo i, skal få dobbeltstemme ved valg! (Et av forslagene). Et annet forslag er at de skal kunne velge hvilken kommune de skal stemme i ved lokalvalg. Så skal altså hytteeierne kunne bestemme hvem som skal sitte i kommunestyret. Da vil de partiene som danser etter hytteeiernes pipe kunne få flertall. I en liten kommune som Hvaler med mange hytter vil hytteeierne i praksis avgjøre hele valget.

Hva har hytteeierne tenkt å bruke sin makt til? Bygge flere hytter? Fjerne eiendomsskatt på hytter? Eller bare gjøre Hvaler mer til en feriekommune heller enn et sted for fastboende?

Har ikke hytteiere allerede i dag stor innflytelse på hva som skjer i kommunen? De er en velorganisert pressgruppe som deltar i lokaldebatter og som for eksempel i sin tid hadde en meget sterk stemme i bomdebatten på Hvaler.

Hytteiere er en interessegruppe på linje med andre grupper. Det er også slik samfunnet skal fungere. Det er legitimt å samles for å arbeide for felles interesser, men det må skje ved debatt og innspill i et folkevalgt system basert på likeverd, ikke penger.
Vi vet jo alle at penger gir innflytelse uansett, men det må bekjempes daglig, ikke applauderes!

Dette er et forslag som ansvarlige politikere på topplan må si klart nei til! Senterpartiet er klar motstander av dette! Å lefle med slike ideer er tråkke på vanlige folks rettigheter.

Hytteierne på Hvaler er hjertelig velkomne til Hvaler som hyttefolk. Vi som lokalpolitikere lytter til deres forslag og behov. Hvis de er veldig opptatt av lokalpolitikken her, er de også hjertelig velkomne til å bli fastboende. Det er mange ledige tomter og hus og kanskje kan hytta få bruksendring til bolig?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags