Kysten er for alle – også hyttefolket

– Jeg går ut fra FNF ser det fornuftige i å ivareta allerede etablerte hytter slik at de blir tilpasset dagens bostandard til glede for svært mange brukere blant familie og venner, skriver Tor Prøitz. Bildet viser han egen hytte i Saltnes.

– Jeg går ut fra FNF ser det fornuftige i å ivareta allerede etablerte hytter slik at de blir tilpasset dagens bostandard til glede for svært mange brukere blant familie og venner, skriver Tor Prøitz. Bildet viser han egen hytte i Saltnes. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tor Prøitz slår et slag for hytteliv som positivt element i bruk av kystsonen. Han etterlyser dette poenget i kronikken der Nina Frydenlund anbefalte sterke tiltak for å sikre en tilgjengelig kystsone i fremtiden.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I desember 2014 vedtok fylkestinget i Østfold ny revidert kystsoneplan. En av endringene som ble innlemmet i den reviderte planen var at hytteliv også er en del av friluftslivet. Østfold har ca 20.000 hytter hvorav ca 16.000 ligger i kystkommunene.

I en kronikk i Fredriksstad Blad 13. juli blir det fremsatt flere gode argumenter for bruk av kystsonen, men uten at hyttelivet tas med som et positivt element for bruk av kystsonen.

I kronikken skrevet av Nina Frydenlund som er FNF – koordinator i Østfold (FNF står for Forum for natur og friluftsliv) sies det at 47.1 prosent av kystsonen er «nedbygget». Det sies ikke hva som er «nedbygging», men alle vet at det har vært en betydelig utbygging av kystarealer til hyttebygging.

Tor Prøitz.

Tor Prøitz.

Dette er imidlertid ikke det eneste, både offentlig virksomhet og privat næringsaktivitet har bidratt til dette. Gjennom rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden og en generell innstramming i plan og bygningsloven har nyetablering av hytter i 100-metersbeltet stoppet opp. De dispensasjoner som det refereres til, er i all hovedsak restaureringer av eksisterende hytter.

Så langt jeg vet skiller ikke statistikken mellom nyetablering og restaurering. Jeg går ut fra FNF ser det fornuftige i å ivareta allerede etablerte hytter slik at de blir tilpasset dagens bostandard til glede for svært mange brukere blant familie og venner.

Kronikken gjentar flere steder viktigheten av å drive et aktivt friluftsliv sett ut fra et folkehelseperspektiv. Aktive hytteboere er antagelig de som føler aller mest det gode i dette. Hytteliv er aktivitet på mange områder som snekring, maling, sportsaktiviteter, svømming, båtliv og ikke minst den sosiale side med mange treff mellom mennesker i en annen setting enn i hverdagen og arbeidsdagen. Dette er folkehelse i praksis!

Østfold fylkeskommune tok initiativet til å gi bud på eiendommen Slevik Skanse. Høyres fylkestingsgruppe støttet dette fullt ut og beklager at budet ikke ble antatt. Der hvor det legges ut kystarealer for salg fra private, bør det offentlige delta i et forsøk på å gjøre mer av kystsonen tilgjengelig for alle.

Nå er det imidlertid fortsatt 52,9 prosent som ikke er berørt med bebyggelse. Her har det offentlige en utfordring for å gjøre disse områdene mer tilgjengelige blant annet med parkeringsplasser.

Likevel er det sentralt å se hvilke andre konsekvenser som ligger i aktivt hytteliv som en del av natur- og friluftslivet.

De tilsluttede organisasjonene til FNF er i hovedsak organisasjoner som arbeider for sine egne mer eller mindre snevre interesser. Som regel er sammenhengene med andre forhold i samfunnet også av stor betydning. De nevnte organisasjoner er spesielt opptatt av natur og friluftsliv. Det trenger vi, og jeg er selv medlem av en  av organisasjonene.

Likevel er det sentralt å se hvilke andre konsekvenser som ligger i aktivt hytteliv som en del av natur- og friluftslivet. Dette gjelder blant annet den næringsaktivitet som hyttene gir i form av byggeaktiviteter og ikke minst overnattingsmuligheter. Verdien av dette er anslått i fylkeskommunens kystsoneplan til å utgjøre mellom 0,5 og 1 milliard kroner per år.

Sosial kontakt mellom mennesker, god folkehelse gjennom mange fritidsaktiviteter og samtidig nytte for verdiskaping og arbeidsplasser i Østfold gjør i sum at hytter som opptar mer enn 40 prosent av kystarealet ikke må unnlates å bli nevnt som en stor, positiv og aktiv bruker av kystsonen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags