FB gir inntrykk av at krav om riving kom som troll av eske

– Hvaler kommune overså  – uforståelig nok – den tinglyste avtalen om at OF hadde forkjøpsrett da hytta ble utvidet på 80-tallet, skriver Rune Svensson.

– Hvaler kommune overså – uforståelig nok – den tinglyste avtalen om at OF hadde forkjøpsrett da hytta ble utvidet på 80-tallet, skriver Rune Svensson. Foto:

Av

– Oslofjorden Friluftsråds rettsvern ble satt til side, skriver direktør Rune Svensson om omstendighetene bak rådets krav om å rive en hytte på Hvalsten i Hvaler.

DEL

Leserbrev

Fredriksstad Blads reportasje om en hytte på øya Hvalsten, som Oslofjordens Friluftsråd (OF) kan kreve revet, har fått stor publisitet. Det er forståelig for reportasjen gir inntrykk at krav om riving kan dukke opp som troll av eske. Det Fredriksstad Blad unngår å nevne, er at rettighetene på denne eiendommen som OF kjøpte i 1962, ble tinglyst. Forhold knyttet til eiendom har et rettsvern gjennom tinglysning. OF har kjøpt mange eiendommer for at de skal kunne disponeres av allmennheten, og alle avtaler er tinglyst.

Da Oslofjordens Friluftsråd (OF) kjøpte rettighetene til å disponere Hvalsten og en del andre ubebodde skjær i nærheten til friluftsformål, frasa eieren - og alle senere eiere seg - muligheten til å stykke ut eiendommen til hyttetomter. På Hvalsten hadde OFs avtalepart latt et ektepar få sette opp et styrhus som tjente som hytte. I avtalen OF inngikk, står det at leieforholdet til denne hytta opphører ved lengstlevendes død og at bygget kan kreves fjernet. I avtalen heter det videre at forkjøpsretten til hytta overføres til Oslofjordens Friluftsråd.

Det er på høy tid at man setter seg ned og samtaler slik OFs styre har tatt til orde for.

OFs kjøp av strandeiendommer eller rettigheter på disse, var spesielt viktig i 1962 da oppføring av hytter ikke krevde byggetillatelse. OF samlet inn penger fra kommuner og private. Det var et kappløp om å få kjøpt områder til bading og båtliv framfor at de ble bebygd.

OF godtok som regel at tidligere rettigheter ble videreført, for eksempel retten til å ha båtopplag. På Hvalsten godtok man at hytta kunne bli stående i ekteparets levetid. Vi antar at dette grunnet i et ønske om å ikke være urimelig. Eksemplet Hvalsten er ikke enestående. Der man lot hytter stå igjen på friområder, har avtalt riving vært vanskelig å gjennomføre.

Hytteeieren på Hvalsten fikk godkjent utvidelse av Hvaler kommune på 1980-tallet. Nåværende eier søkte på vegne av sin mor som sistlevende ektefelle. Hvaler kommune overså da – uforståelig nok - den tinglyste avtalen om at OF hadde forkjøpsrett. Grunneier varslet heller ikke OF om at ekteparet som disponerte hytta hadde falt fra. OFs rettsvern ble satt til side av både bygningsmyndigheter og annen avtalepart. Det er på høy tid at man setter seg ned og samtaler slik OFs styre har tatt til orde for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags