Meningsløst å snakke om «skvising av eldre» på Hvaler

Disse trappene på hytta i Korshavn vil Ragnar Kjeserud «kjøre saken helt ut» for å få bygge.

Disse trappene på hytta i Korshavn vil Ragnar Kjeserud «kjøre saken helt ut» for å få bygge.

Av

Paul Henriksen svarer hytteeier Ragnar Kjeserud som slåss for trapper ved hytta si i Korshavn: – Bildene av aldersdiskriminering i Norge som Kjeserud og en del meningsfeller i kommentarfeltene serverer, virker rimelig meningsløse.

DEL

Leserbrev

Gjennom flere oppslag i Fredriksstad Blad er leserne blitt kjent med saken om familien Kjeseruds hytte i Korshavn. Om byggesaken er riktig fremstilt i FB, handler dette om at Ragnar Kjeserud (75) har foretatt relativt omfattende byggearbeider på tomta, byggearbeider han delvis har beklaget og tilbakeført. Det han imidlertid ikke vil avfinne seg med, er at rådmannen, med full støtte fra politikere i samfunnsutvalget (planutvalget), også har satt foten ned for gjenstående tiltak på eiendommen. Dette av hensyn til den presedens dette vil gi for andre i lignende saker. Med dette som bakgrunn går Kjeserud til angrep både på rådmannen, Hvalers politikere og kommentaren undertegnede hadde da saken sto på trykk i FB 23.09. Her hevder Kjeserud at «eldre blir skviset» på Hvaler gjennom den holdning og praksis kommunen står for. I FB 04.10. følger han så opp kritikken.

Om ikke usaklig forskjellsbehandling skal innføres som et bærende prinsipp, synes rådmannens og politikernes konklusjon å være riktig her, nemlig å gå for avslag.

Nå er Ragnar Kjeserud og andre som er misfornøyde med kommunale vedtak i sin fulle rett til å klage, ja også som Kjeserud nå selv sier «å kjøre saken til enden». Det må han gjerne gjøre, men må derfor også være forberedt på motbør når kreativiteten i argumentasjonen for sin sak går langt ut over det kommunen kan forholde seg til. Dette var nemlig bakgrunnen for jeg, som tidligere leder av det politiske utvalget Kjeserud nå angriper, kommenterte saken i FBs nettutgave. Her skrev jeg bl.a. følgende:

«Det er jo nettopp i slike saker at saksbehandlere – og politikere – møter den store utfordringen. Skal du ta hensyn til individuelle behov og ønsker, eller skal du ha en forvaltning som i størst mulig grad legger opp til en rettferdig behandling (i tråd med politiske vedtak) og som med det sørger for at «neste mann i køen» blir behandlet etter de samme prinsippene? Det er spørsmålet Hvaler kommune er stilt overfor her og i en rekke andre saker. En god porsjon skjønn skal selvsagt være med under saksbehandlingen, og det blir da også gjort, men å legge opp til et skjønnsregime der folks alder, kroppslige utfordringer, antall barnebarn og avstand fra parkeringsplass og badeplass skal veie tungt og avgjørende, fører helt galt av sted».

Til Kjeserud vil jeg også understreke at jeg selvsagt ikke har kommentert din svigerdatters abort, slik du antyder. En slik opplevelse er selvsagt tragisk for den det rammer, men er uinteressant som argument i en slik sak som den vi diskuterer her.

Jeg vil legge til at dette med å bruke barnebarn og fysiske utfordringer som argumentasjon i byggesaker, ikke er noe nytt verken på Hvaler eller for den del andre steder. Som leder av planutvalget opplevde jeg blant annet at en professor med all verdens innsikt i jus prøvde seg med vond rygg og mange barnebarn for å få en utvidelse av hytta. MEN, om ikke usaklig forskjellsbehandling skal innføres som et bærende prinsipp, synes rådmannens og politikernes konklusjon å være riktig her, nemlig å gå for avslag.

Avslutningsvis vil jeg si at de bildene av aldersdiskriminering i Norge som Ragnar Kjeserud og en del meningsfeller i kommentarfeltene serverer, virker rimelig meningsløse. Saken er vel heller at de aller fleste av oss som har nådd 70 år og vel så det har vunnet på de fleste «lodd» vi har fått oss tildelt. Vi lever i et samfunn med gode velferdstjenester, har rimelig trygg økonomi, gode sosiale relasjoner og der forvaltningen er gjennomgående faglig god og står for grunnleggende likebehandling uansett alder, kjønn eller etnisk bakgrunn.

Kjeserud må selvsagt gjerne «kjøre saken til enden», men jeg tar for gitt at rettssikkerhet og rammen for likhet blir ivaretatt hos fylkesmannen, slik den ser ut til å ha blitt også i Hvaler kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags