Hvordan få torsk, flyndre og stenbit tilbake i fjordene våre?

Sel som truer torsk og annen hvitfisk i Oslofjorden?  De to vil venstre er havert (eller gråsel) og mer utbredt steinkobbe til høyre.

Sel som truer torsk og annen hvitfisk i Oslofjorden? De to vil venstre er havert (eller gråsel) og mer utbredt steinkobbe til høyre. Foto:

Av

– At den forskningen som skjer i Canada nå dokumenterer det fiskere langs norskekysten har hevdet, bør vekke interesse her hjemme, skriver fisker og Høyre-politiker Jo Inge Hesjevik fra Finnmark.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk havforskning har siden slutten av 80- tallet forsøkt å finne forklaringen på hvorfor tidligere så fiskerike fjorder, fra Porsangerfjorden i nord til Oslofjorden i sør, har sett en dramatisk nedgang i mange fiskebestander. Overfiske, forurensning, oppdrett og global oppvarming er pekt på som mulige årsaker. Begge blir nå fredet i håp om at dette skal løse problemet, men så langt har vi ikke lykkes med å forklare hva som skjer.

Norge er ikke alene om å oppleve «tomme» fjorder. Mens Barentshavet leverer tidenes fangster, kollapser fiskeriene i de grunne kystnære havene i Norge så vel som i Sverige, Irland og Canada. I alle disse landene gjøres det omfattende forskning. Siden 2006 har Fiskeridepartementet i Canada (DFO) sett på kystselen som en mulig forklaring og mener å ha hatt et gjennombrudd etter det siste tiåret med forskning.

Med dagens nivå av gråsel i økosystemet, ser vekst i torskebestanden ikke ut til å være mulig.

Candian Broadcasting Cooperation

Norske forskningsinstitutter finner det lite trolig at kystselbestanden kan være den viktigste faktoren som bidrar til å holde fiskebestandene nede. I Canada har en vurdert dette annerledes og i 2011 ble det avholdt en konferanse i Halifax i regi av Department of Fisheries and Oceans Canada. Formålet var å belyse gråselens betydning for kystfiskebestander. Etter konferansen har det vært en tung forskningsinnsats på området, så hva sier så canadiske forskere i dag?

Hentet ut fra en artikkel i Canadian Broadcasting Corporation, CBC, august 2019:

«DFOs fiskebiolog, Doug Swain, sier at torske-populasjonen nå er omkring fem prosent av nivået i 1980, der den nedadgående spiralen fortsetter til tross for totalfredning mot et direkte fiskeri på torsk i Gulfen siden 2009.»

«Fisheries and Oceans Canada (DFO) har uttrykt en sterk advarsel, og setter desimeringen av torskefisk i southern Gulf of St. Lawrence til den raskt voksende selbestanden.»

«Med dagens nivå av gråsel i økosystemet, ser vekst i torskebestanden ikke ut til å være mulig.»

Porsangerfjorden har vært gjennom en dramatisk tilbakegang i landinger av hvitfisk. I perioden 1975–1985 var det landinger på 1000–2000 tonn årlig, redusert til 30–80 tonn i perioden 1995–2005. Etter samtale med fiskerne Kjetil Andersen fra Holmestrand og Per Arne Johansen fra Fredrikstad er utviklingen i Oslofjorden til forveksling lik den vi ser Porsangerfjorden i Finnmark.

Canadiske forskningsinstitusjoner ser nå til andre områder rundt det nordlige Atlanterhavet som kunne vise til lignende negative utvikling. Det faktum at den forskningen som skjer i Canada nå dokumenterer det fiskere langs norskekysten har hevdet, bør vekke interesse her hjemme. Om det er en mulighet for at canadiske forskere sitter med svaret på hvorfor Oslofjorden og Porsangerfjorden tømmes for torsk, laks, flyndre og steinbit, da bør vi i det minste sette av tid til å høre på hva de har å si!

Et sted å begynne kan være denne artikkelen i CBC.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags