Hvorfor presse gjennom pukkverk nær nasjonalparken?

«Rådy med bambi i magen»: Brevforfatteren har sendt med dette bildet som en illustrasjon på den natur og stillhet som han ønsker å beholde på Hvaler og som pukkverket etter hans mening er en trussel mot.

«Rådy med bambi i magen»: Brevforfatteren har sendt med dette bildet som en illustrasjon på den natur og stillhet som han ønsker å beholde på Hvaler og som pukkverket etter hans mening er en trussel mot. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kan noen ansvarlige som mener at dette er så viktig og få gjennomført, gi Hvaler-boerne et fornuftig svar på hvorfor vi må ha pukkverk som er støyende og støvende for både folk og dyr like inntil Ytre Hvaler nasjonalpark? spør Royh E. Strøm.

DEL

Leserbrev

Hvorfor bruker Hvaler kommune stadig skattebetalernes penger på advokater for å få gjennomført sine ønsker?

Etter å ha tapt saken mot rorbuene, er kommunen i gang igjen med advokater i pukkverkstriden. Til alt overmål er kommunen pålagt av fylkesmannen å betale saksomkostninger også for Ørekroken Vel.

Et paradoks er jo at Hvaler kommune måtte ut med ca. én million i saksomkostninger i rorbusaken, noe som til syvende og sist belastes innbyggerne på Hvaler. Tar man utgangspunkt i at snittet på eiendomsskatten pr eiendom ligger på rundt 10.000 kroner, vil det være om lag 100 eiendommer som er med på å dekke saksomkostningene bare for rorbusaken.

Kommunen kan umulig ha hatt noe pukkverk i tankene da de utarbeidet dette regelverket for nasjonalparken?

Nå er man altså i gang med å presse gjennom et nytt pukkverk på Hvaler, enda det ligger et pukkverk på Hvaler fra før! Siden det allerede eksisterende pukkverket ligger på nordsiden av tunnelen, slipper vi å møte tung transport gjennom tunnelen for ofte. Dermed unngår Hvaler-beboerne og andre tilreisende farlige trafikk situasjoner i tunnelen.

Det påtenkte pukkverket ligger derimot på sydsiden av tunnelen.  Økt trafikk i tunnelen kan medfører en viss risiko for  farlige trafikksituasjoner, spesielt i sommerhalvåret da innbygger antallet flerdobles.

I tillegg vil pukkverket ligge tett inntil Ytre Hvaler nasjonalpark. Å opprette et pukkverk så nær nasjonalparken, er noe man kan undre seg over, spesielt når man ser nærmere på reglene Hvaler kommune har laget for nasjonalparken. Kommunen kan umulig ha hatt noe pukkverk i tankene da de utarbeidet dette regelverket for nasjonalparken?

Her kan det kanskje være på sin plass å minne kommunes politikere på hva som står i dette regelverket!  Utdrag fra regelverket:

 • Når du besøker nasjonalparken er du naturens gjest, og har et ansvar for at miljøet ikke blir ødelagt, og for at dyr og planter blir tatt vare på.
 • All vegetasjon på land og i sjø, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging.
 • Alt dyreliv på land og i sjø, herunder hi, reir , hekke-, yngle- og gyteplasser er vernet mot skade og unødvendig forstyrelse.
 • Ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
 • Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletiden.
 • All motorisert ferdsel er forbudt på land.
 • Overnatt gjerne i telt, men husk at du kun kan bo i telt max to døgn på samme sted.
 • Rydd opp etter deg og ta med søpla hjem.
 • I Ytre Hvaler nasjonalpark er det ikke tillatt å brekke grener til bål.
 • Fyr aldri opp bål eller engangsgrill på svaberg.

Dette er ikke tillatt:

 • Nye tekniske inngrep og anlegg.
 • Flytting/fjerning av løse kulturminner.
 • Hugst av trær og annen vegetasjon.
 • Bruk av kjemiske midler som kan skade naturmiljøet.
 • Motorferdsel på land, på is og i lufta under 300 meter.

Som man ser av reglene legges det blant annet vekt på, ikke forstyrrelser, hensyn til dyrelivet, og motorferdsel på land og i lufta under 300 meter!

Riktignok ligger den påtenkte pukkverktomta akkurat like utenfor nasjonalparken. Men man skulle jo tro at regelverket var laget for helheten i et større område, og ikke at man helt tett inntil nasjonalparken kan gjøre det meste som er forbudt  i regelverket bare man er utenfor grensa, eller er det feil?

Hvalerøyene er kjent for stillhet og vakker natur!

At et pukkverket støyer er det ingen tvil om, ikke bare i nærområdet, men også øyene i nærheten kan bli berørt av støy. De fleste som er i båt vet at lyd på sjøen bære veldig langt, og pukkverket ligger veldig nær sjøen!

Hva med trafikksikkerheten ved utkjørsel til Fastlandsveien, og i tunnelen når det blir økt tungtransport?

Kan noen ansvarlige som mener at dette er så viktig og få gjennomført, gi Hvaler-boerne et fornuftig svar på hvorfor vi må ha pukkverk som er støyende og støvende for både folk og dyr like inntil Ytre Hvaler nasjonalpark?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags