Derfor kan vi være stolte av Hvaler kommune i dag

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

På samme måte som fotballtrenere blir politikere målt etter resultater. Vi kan være stolte av Hvaler kommune i dag, skriver Frps Wiggo Sørlien i dette innlegget.

DEL

Leserbrev
Kommunevalget står for døren, og partiene ruster til valgkamp. Ikke uventet kommer det argumenter og påstander til fordel for eget parti. Mona Vauger i Hvaler Ap, har utarbeidet en skryteliste på 27 punkter, (FB 16.07) som hun mener har gjort Hvaler kommune bedre. Det vil selvsagt føre for langt å kommentere disse punktene. Det får holde med å be Ap om en smule saklighet og troverdighet selv om det snart er valg. I politikken så er det nå en gang slik at det er flertallet som har størst innflytelse, og mange av forslagene er vedtatt tverrpolitisk, ikke av Ap alene. Det burde Mona Vauger vite!

Kommunebarometeret som ble offentliggjort nylig, underbygger det faktum at Hvaler kommune leverer gode tjenester på de fleste områder. På tross av stram kommuneøkonomi, har de borgerlig partiene (Høyre og Frp) styrt skuta godt i de siste 12 årene. Og sågar levert regnskap med overskudd. Det er på sin plass å nevne Østerhaug Bofellesskap (Tiltak for funksjonshemmede), utbygging av Dypedalsåsen med flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, nye lokaler for hjemmetjenesten og nytt dagsenter. Hvaler ungdomsskole er nylig renovert til en topp moderne skole, og om to år står en ny felles barneskole klar til bruk med flotte moderne lokaler og et godt læringsmiljø. Full barnehagedekning og et godt barnevern styres av gode virksomhetsledere. Miljøstasjonen på Sandbakken og Smart energi Hvaler har gitt Hvaler kommune Zeros miljøpris for 2015.
Frp og Høyre vil fortsatt arbeide for å være en fremtredende miljøkommune. I siste periode har Miljøpartiet De Grønne (MDG) vært en aktiv medspiller. I forbindelse med mudringen av farleden til Borg havn stiller vi strenge krav til varsling for måling av forurensning.
Et nyskapende og aktivt næringsliv er en forutsetning for helårs bosetting, mindre pendling og gode tjenestetilbud. I en hytte- og turistkommune som Hvaler vil det alltid være en balansegang mellom utvikling og naturvern. Kommunen har få arealer til næring. Derfor har Frp og Høyre foreslått en bedre arealutnyttelse. Det kommunale selskapet Hvaler Bredbånd vil ha stor betydning for infrastruktur, velferdsteknologi og fleksible arbeidsplasser. Fiskeri, havbruksnæringen og turismen vil fortsatt være hjørnestensbedriftene på Hvaler.
I kommende periode vil kombinert strømtilførsel og gang og sykkelvei til Hvaler være en realitet. Et enstemmig kommunestyre og godt arbeid av rådmannen, har ført oss dit vi er i dag. At fylkeskommunen også har «åpnet lommeboka» gjør også saken enklere.
På samme måte som fotballtrenere blir politikere målt etter resultater. Vi kan være stolte av Hvaler kommune i dag. Målet er selvsagt å bli enda bedre. Derfor er det vel unødvendig å oppfordre til fortsatt å velge stabilitet og trygghet fremfor nye og usikre løsninger etter kommunevalget 2019?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags