Tindlund fortsetter å bagatellisere om utbyggingen i Bølingshavn

Halfdan Ditlev-Simonsen mener dette bildet fra før utfyllingen begynte viser at utbygger har foretatt større inngrep. – Hvor er røysen med sprengsten som skulle  vært på nedsiden av veien, spør han. Bildet er tatt ut fra kart på Finn eiendom relatert til et salgsobjekt.

Halfdan Ditlev-Simonsen mener dette bildet fra før utfyllingen begynte viser at utbygger har foretatt større inngrep. – Hvor er røysen med sprengsten som skulle vært på nedsiden av veien, spør han. Bildet er tatt ut fra kart på Finn eiendom relatert til et salgsobjekt.

Av

Halfdan Ditlev-Simonsen svarer igjen FBs Tore Tindlund og mener han bagatelliserer utbyggers naturinngrep på boligfeltet Hvaler Panorama.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Leserbrev 

Jeg registrerer at journalist Tore Tindlund verken er interessert i å ta en ny tur til Bølingshavn eller se på reguleringsplanen som foreligger for området som jeg inviterte til 29. desember.

I sitt svar 3. januar så bagatelliserer han igjen de inngrep som er foretatt i et naturvernområde. Hans oppfatning er at Hvaler kommune har større og viktigere oppgaver å løse.

Nå er nå verden slik at det er kommunens oppgave å vedta reguleringsplaner og å påse at utbygger forholder seg til disse.
Tindlund påpeker at monumentet er satt opp i veikanten og derfor berører i liten eller ingen grad naturvernområdet. Videre at monumentet er satt opp der det skal ha vært en stor røys med sprengsten og at dette så er tilplantet.

Til dette er å bemerke at den sten som ble brukt til å fylle ut hele veikanten er tilkjørt fra andre steder. Fotografiet Tindlund refererer til gir ikke det sanne bildet av de inngrep som utbygger har foretatt. (Som nevnt i mitt innlegg 29/12 så begrenser ikke utbyggers inngrep i naturvernområdet seg til kun å sette opp et monument.)

Vedlagte bilde er fra før utfyllingen begynte i oktober 2015. Kan Tindlund eller andre finne den store røysen med sprengsten som skal være på nedsiden av veien?

Det er for øvrig bemerkelsesverdig å registrere at utbygger, som Tindlund i sin artikkel 13/12 benevnte som eiendomsutvikler Jørn Hokholt, nå er redusert til en privat aktør og at byggverket nå er betegnet som et «såkalt» monument.

Sakens kjerne er at byggverket er oppsatt på et område regulert til spesialområde naturvern. Om utbygger tar seg til rette på litt eller mye er av underordnet betydning, galt blir det uansett.

Et naturvernområde skal være til glede for alle og ikke minst for mangfold i dyre- og planteriket, overgrep på et slikt område rammer oss alle.

Hvis Tore Tindlund ikke kan akseptere at kommunen følger opp brudd på gjeldende bestemmelser, så er det beklagelig. Skulle hans syn vinne frem så vil vårt samfunn fort bli kaotisk.

Tindlund etterspør hva lokalpolitikerne på Hvaler mener – jeg etterlyser hva eller hvem som får ham til å føre denne – etter hans syn – uvesentlige sak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags