Fartsgrenser på Hvaler

Av

- Fartsgrensen bør senkes til 50 km/t hele veien fra Havtunet til Bratte Bakke, og det bør etableres flere fotgjengerfelt, skriver Frode Granerud og Knut Hansen i dette innlegget.