Spesialpedagogene ønsker én Hvaler-skole for fremtiden

Spesialpedagogisk team mener Hvaler må samle sin skolekompetanse på ett sted. Da skal det bygges en ny barneskole ved ungdomsskolen på Asmaløy. Foto: Trond Thorvaldsen

Spesialpedagogisk team mener Hvaler må samle sin skolekompetanse på ett sted. Da skal det bygges en ny barneskole ved ungdomsskolen på Asmaløy. Foto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Det er flere tungtveiende grunner til at én felles skole vil være best for barn og unge på Hvaler, skriver Barbro Thorbjørnsen Bjørck på vegne av Spesialpedagogisk team.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Vedtak om å samle alle skolebarn på Hvaler i en felles Hvaler-skole, har møtt mye motstand. Foreldre og andre som føler seg berørte, har vist stort engasjement i saken. Dette er forståelig. Det er mange minner og følelser som er knyttet både til skolebygg og opplevelser i flere generasjoner, og mange er bekymret for infrastruktur knyttet til områdene rundt de to nåværende skolene våre.

Skole er viktig. En god skole legger et godt grunnlag for barns trivsel og utvikling. Alle ønsker selvfølgelig en god skole for barna våre, og vi som står bak dette innlegget har falt ned på at en felles skole vil være det beste for barn og unge på Hvaler. Det er flere tungtveiende grunner til vårt standpunkt, og vi vil gjøre rede for noen av dem her:

Å samle kommunenes pedagogiske kompetanse på en skole vil gi mange gevinster for elevene. Skolen er ikke lenger hva den var. Skolen skal i dag romme alle barn, uansett utfordringer, og det er bra. Men det krever kompetanse om hvordan vi skal møte og tilrettelegge for barn med ulike forutsetninger og utfordringer som autisme, relasjonsskader, ADHD, spisevegring, skolevegring, nervøse barn, barn med fysiske sansetap som hørsel og syn, barn med ulike syndromer, barn med sorg, barn som mangler omsorg, barn med lese- og skrivevansker, barn med læringsvansker og kognitiv svikt osv.

I 2017 ble det født 24 barn på Hvaler. Nok til en klasse. Fødselstallene fra årene før er omtrent på samme nivå.

Alle disse barna er representert ved de tre ulike skolene våre i dag, og det sier seg selv at i små kollegier, er det vanskeligere å finne kompetanse som kan matche kravene disse barna har. I tillegg pålegger skoleloven oss å tilpasse undervisning for alle elever, innenfor fellesskapets muligheter. Vårt håp er at Hvaler-skolen kan samle sine pedagogiske og spesialpedagogiske ressurser og bygge opp et kompetent og sterkt fagmiljø både innenfor spesialundervisning, men også i generell pedagogikk i Hvaler-skolen. Læreres kompetanse kan utligne forskjeller mellom elever (TIMMS 2015)

Motstanderne av en felles skole hevder at det er best for barn å gå på små grendeskoler. Dette er det ingen internasjonal forskning som kan bekrefte. En norsk forskningsrapport fra 2007 publisert av Thomas Nordahl konkluderer med det motsatte, at barn på små grendeskoler kommer dårligere ut både faglig og sosialt. En metastudie (en stor studie som samler informasjon fra flere studier) av forskning på skolestørrelse, viser at det er forskningsmessig belegg for å si at læringsutbyttet for elevene øker med størrelsen på skolen, men at størrelsen alene ikke er avgjørende for dette (Sollien 2007).

Vi tror at å jobbe ved en større skole, med et dynamisk miljø, hvor forskningsresultater og utvikling kan få en større plass i personalet, er attraktivt for de fleste lærere. Det kan etter hvert bli vanskelig for tre små skoler på Hvaler å rekruttere gode pedagoger.

Alle barn har rett på et trygt og inkluderende skolemiljø. Forskning viser at elever i små skoler med færre elever i hver klasse har større vansker med å finne venner eller noen som passer for seg, enn på større skoler.

Hvis det nå skulle gå slik at Hvaler-skolen ikke blir noe av, vil vi om ca. 10ti år, når både Åttekanten og Floren skoler er ferdig rehabilitert, være like langt. Estimatet er at det vil koste ca. 70- 80 millioner å rehabilitere hver av skolene. Etter å ha brukt ca. 150- 160 millioner kroner, vil vi sitte igjen med tre små, uhensiktsmessige skoler, med tre små personalgrupper og elever.

I 2017 ble det født 24 barn på Hvaler. Nok til en klasse. Fødselstallene fra årene før er omtrent på samme nivå.

Vi mener at fremtidens skole på Hvaler må samle kompetanse på ett sted, slik at våre barn rustes til å møte fremtidens krav.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken