Frykter at barnefamilier velger bort Kirkøy og Vesterøy

En fremtidig barneskole for hele Hvaler vil bli lagt til ungdomsskolen på Asmaløy. Det kan få stor betydning for hvor folk velger å bo, heter det i innlegget. Foto: Google streetview

En fremtidig barneskole for hele Hvaler vil bli lagt til ungdomsskolen på Asmaløy. Det kan få stor betydning for hvor folk velger å bo, heter det i innlegget. Foto: Google streetview

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Man kan se for seg at potensielle barnefamilier vil velge bort Vesterøy og Kirkøy for så å bosette seg på Asmaløy fordi det er gitt signaler om at en ny barneskole skal bygges der, frykter Rolf Sørensen.

DEL

Leserbrev 

Det finnes empiri på at skolene i et norsk lokalsamfunn har stor betydning for menneskene som lever der. Skolene er på mange måter navet i et stort hjul.

Elevenes skolevei er viktig. Den skal være trygg og ha et lavt stressnivå. Bebyggelsen på Vesterøy og Kirkøy er av en slik karakter at det er mulig for mange elever å gå eller sykle til skolen. Begge øyene har boligfortetting rundt skolene. Rent pedagogisk blir det sett på som en god kvalitet at elevene kan besørge sin egen transport til og fra skolen. De som bor lenger unna skolene blir transportert med buss eller blir kjørt av private, da fortrinnsvis av foreldre. Med én skole lokalisert til Asmaløy, vil behovet for offentlig og privat transport langs Hvaler-veiene øke betydelig. Det er ren matematikk. Er det en utvikling Hvaler kan være bekjent av?

Rent pedagogisk blir det sett på som en god kvalitet at elevene kan besørge sin egen transport til og fra skolen.

Barn med hjemsted nær en ny påtenkt barneskole på Asmaløy får selvfølgelig fordelene ved skolenærhet slik som elevene på Kirkøy og Vesterøy har nå. Hvalerøyene er skåret på langs av en trafikkåre, nemlig RV 108, som ikke er laget for gående eller syklende. Den er utelukkende laget for transport med motor.

Sentralisering av skolene i Norge er noe som virkelig skjøt fart etter 2. verdenskrig. Sentraliseringen har nesten utelukkende vært drevet frem ved hjelp av økonomiske analyser. Samtidig må man vite at skoler er vitale deler av et lokalsamfunn og at kreativitet og utvikling i et lokalsamfunn blir redusert når skolene forsvinner. Skolene er møteplasser for foreldre og elever lang utover det som er knyttet til obligatorisk undervisning. På Floren og Åttekanten er det i dag et mylder av kulturtilbud som benyttes av øyenes beboere.

Både Vesterøy, Asmaløy og Kirkøy har betydelige naturkvaliteter. For elevene på Åttekanten og Kirkøy kan mesteparten av disse områdene nås ved å gå eller man lager en hyggelig sykkelutflukt som ender opp i et naturområder der det er så mye læring som en lærer formår å formidle.

Hvaler-samfunnet er et samfunn der natur, matstrev og kultur er vevd sammen gjennom hundrevis av år. Når man forstår hvordan denne veven fungerer, starter man med gode kort for videre vekst i livet. Ved å legge skolen til Asmaløy, avskjærer man også i stor grad muligheten for å bruke nærområdene til klasserom. Hver ekskursjon blir i seg selv et prosjekt som krever logistikk og økonomi.

For barn er venner av stor betydning. Venner blir til ved at barn møtes i barnehagen, i lokalsamfunnet eller man knytter vennskap med mennesker man treffer på skolen. Etter skoletid vil man gjerne treffes og pleie det nye vennskapet videre. En ny skole vil legge hindringer i veien om man ikke bor på Asmaløy. Langs RV 108 kan man ikke bevege seg og da blir det til at foreldre og andre som har tid og muligheter må bruke privatbil for å frakte sine håpefulle for å opprettholde godt vennskap på fritiden.

En sentralisering av barneskolene vil nødvendigvis også påvirke de aller minste. På Vesterøy og Kirkøy er det barnehager. Det blir vanskelig for dem å opprettholde tilgangen på søkere når skolene blir borte. Man kan også se for seg at potensielle barnefamilier som drømmer om et godt liv på Hvaler, vil velge bort Vesterøy og Kirkøy for så å bosette seg på Asmaløy fordi det er gitt signaler om at en ny barneskole skal bygges der.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags