Galskap å åpne pukkverk midt i smaragden

Sivhaukhannen fotografert i Arekilen den 22. april i år da paret var i gang med reirbygging. Fotograf Axel Thorenfeldt forteller at sivhauken er en relativt ny hekkeart i Norge. Den har de siste årene ekspandert en god del, men er så langt han kjenner til aldri påtruffet hekkende på Hvaler før i år. Likevel har Arekilen vist seg som en god lokalitet å se arten da flere enkeltindivider har blitt observert der gjennom årene av både Thorenfeldt og andre.

Sivhaukhannen fotografert i Arekilen den 22. april i år da paret var i gang med reirbygging. Fotograf Axel Thorenfeldt forteller at sivhauken er en relativt ny hekkeart i Norge. Den har de siste årene ekspandert en god del, men er så langt han kjenner til aldri påtruffet hekkende på Hvaler før i år. Likevel har Arekilen vist seg som en god lokalitet å se arten da flere enkeltindivider har blitt observert der gjennom årene av både Thorenfeldt og andre. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Mona Vauger argumenterer mot pukkverk midt i «smaragden» men henvisning til at Ytre Hvaler nasjonalpark har blitt tatt i det eksklusive smaragdnettverket. Hun trekker også frem den flotte sivhauken som i år har hekket i Arekilen for første gang.

DEL

Leserbrev 

Nok en gang forsøker noen å få godkjent reguleringsplan for pukkverk på Stentippen Øst på Kirkøy. Området ligger tett opp til Ytre Hvaler Nasjonalpark, med Ørekroken og Arekilen som nærmeste naboer.

Målinger av støy som er utredet i planen er basert på gjennomsnitt noe som ikke gir et bilde av den faktiske øyeblikkstøyen som et pukkverk vil gi. Planen er også i strid med Hvalers kommuneplan og det forundrer oss at administrasjonen med ordføreren i spissen vil punktere og ødelegge et av Hvalers flotteste områder med et pukkverk.

Kronikk: Ytre Hvaler nasjonalpark verdsettes som smaragd 

Selv om planen legger opp til avbøtende tiltak mot ulemper, sier det seg selv at dette ikke fullt og helt kan legge lokk på støv, lyd og avrenning fra et pukkverk som blir liggende høyt på fjellet over Ørekroken og Arekilen. Tangenbekken som går fordi rett nedenfor det foreslåtte pukkverksområdet, er en ørretbekk som renner fra Arekilen og ut i Ørekroken.

Ørekroken er et ettertraktet sted for fluefiskere som jakter på ørret, og et fantastisk langgrunt område med en fantastisk sandbunn. Et eldorado for barnefamilier Galskap å åpne pukkverk midt i smaragden der ungene trygt kan bade, der flyndrene kiler under foten i det rene klare vannet.

Vi er også bekymret for at påvirkningen fra pukkverket forringer verneverdiene i Arekilen ved støy, støv og forurensning av vannet i kilen. Arekilen med sine helt spesielle økosystemer, der også en ny art for Hvaler, sivhauk har etablert seg.

Stillhet og rekreasjon er et knapphetsgode i dagens samfunn, det er det som er så fantastisk her på vårt Hvaler. Vi er redd for at lyden fra pukkverket bærer langt og at det også vil forringe stillheten for fastboende på Skjærhalden.

Saken skal avgjøres i kommunestyret 19. oktober, og da håper vi at et flertall av politikerne på Hvaler sier ja til å satse videre på Hvalers egenart, til å satse på stedstypisk næring som lever av turisme og matproduksjon. Et pukkverk vil være i strid med våre tanker om videre utvikling av vårt Hvaler, vi håper politikerne ser at det er helt galt å åpne for 20 års pukkverksdrift midt i det som miljøvernministeren betegner som en av Østfolds smaragder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags