Hvaler Høyre er, og har over tid vært, bekymret for nedgangen av fødselstallet som er mer enn halvert siden 2010 og frem til i dag. Fødselstallet i en kommune er en av indikatorene på fremtidig utvikling, og det er et viktig og alvorlig signal når dette er så fallende.

Artikkelen 19.11 i Fredriksstad Blad handler om nettopp denne problemstillingen.

Hvaler kjennetegnes av småskala-bedrifter, som består av mange enkeltmannsforetak og mindre næringsaktører. Disse er alle viktige i kommunen og er viktige bidragsytere. Det er nettopp næringsaktiviteten i en kommune som skaffer inntekter til samfunnet via både selskapsskatten og skatteinngangen av arbeidstagerne som bor i kommunen.

Det er her Hvaler ligger langt etter flere sammenlignbare kommuner, med altfor lav andel arbeidsplasser, som skal være selve bærebjelken i samfunnet. For å skape et bærekraftig samfunn som genererer inntekter som skal bære velferdsgodene både i dag og i fremtiden, er vi avhengig av flere næringsaktører.

Vi trenger rett og slett flere større bedrifter som kan tilby et høyere antall arbeidsplasser, og kunne tilby disse tilstrekkelig med næringsarealer. Arealdelplanen er det viktigste redskapet i så måte, og det er dermed viktig at de få arealene vi i dag besitter som næringsområder, reguleres til dette formål.

Vi får ikke beholde de unge innbyggerne vi så sårt trenger. Det er de som skal etablere familier, få barn og sikre vår velferd i fremtiden.

Mange kommuner vi kan sammenligne oss med med hensyn til folketallet, har hatt dette som høyeste prioritet og jobbet kontinuerlig med det over tid. Mange av oss har hørt om vest- og nordlandskommuner som aktivt har jobbet for å få inn større bedrifter for å sikre kommunens inntekter, og hvor det har vært satset på såkalt hjørnestensbedrifter. Kommuner i vårt format eller sågar mindre, kan der ha opptil to-tre større hjørnestensbedrifter.

Hva har vi på Hvaler?

Jo, vi er heldige som har Fjordfisk med sine 24 ansatte. Vi setter pris på at de har sitt virke i Utgårdskilen. Petter Olsen AS representerer også en av de største aktørene med rundt 20 ansatte.

Hvaler Høyre har over lang tid debattert og hatt innlegg om hvilke unike muligheter vi har for å kunne jobbe for større bedrifter her på Hvaler.

Øyene preges av turisme og opplevelsesnæringer, men et hotell glimrer fortsatt med sitt fravær. Turister som besøker oss, kunne ha oppholdt seg her flere dager, om det hadde vært lagt til rette for dette.

Ikke minst konferansegjester fra Østlandet og landet for øvrig, ville kunne legge sine arrangementer til Hvaler, som er så heldige å være et av Norges landemerker. Vi er viden kjent, både innenlands og utenlands med vår vakre natur og nasjonalparken. Med sjø, svaberg, og som den mest solfylte del av landet, er vi et ettertraktet reisemål og en attraktiv hyttedestinasjon. Et konferansehotell med spa, restauranter og opplevelsestilbud ville kunne gitt oss 70–100 arbeidsplasser. Støtvig Hotel er et svært godt eksempel på dette, som utvider sin virksomhet i disse dager.

Men også andre næringer, som kunnskapsbedrifter og annen virksomhet, ville kunne løfte kommuneøkonomien opp på et mer tilfredsstillende nivå.

Hva vil dette kunne bety for befolkningen på Hvaler?

I dag pendler svært mange ut til sine arbeidsplasser utenfor kommunen. Noen av disse kunne fått sin arbeidsplass her. Unge mennesker finner ikke arbeid her, og mange flytter dermed ut. Vi får ikke beholde de unge innbyggerne vi så sårt trenger. Det er de som skal etablere familier, få barn og sikre vår velferd i fremtiden.

Vi vet at skatteinntektene er selve fundamentet for velferdsgoder til helse, omsorg, skoler, sykkelveier og andre viktige oppgaver kommunen må ivareta i samfunnet. Dette har mange andre kommuner hatt som sitt hovedformål, selv om de er små i folketall. De har lyktes med å tilrettelegge for bedrifter som kan tilby et større antall arbeidsplasser.

Et eksempel er Svolvær og områdene i Lofoten, som har natur, sjø, fiske og nordlys som attraktivitet. Her lå kommunene i dvale fra august til langt utpå vårparten. Ikke ulikt Hvaler. Så ble det prioritert å legge til rette for næringsarealer, slik at ny næring, som i disse tilfellene var blant annet hoteller, både for turister og konferanser. I dag er det full aktivitet året igjennom og inntektene til kommunene har økt. Kommunene vil dermed kunne tilegne seg et helt annet handlingsrom inn i fremtiden.

Vi bor i et vakkert og sjarmerende øyrike. Naturen skal ivaretas, og særpreget skal være Hvalers varemerke. Men dette hindrer ikke at man legger til rette for å sikre kommunen ved å fokusere på nye større bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi er avhengige av dette. Både for å få nye innflyttere fra andre regioner, og for å få de unge til å fortsatt ville bo her og etablere familier, og øke fødselstallet.

Budsjettet som nylig ble fremlagt av rådmannen, var heller ikke lystig lesning. Det var derimot svært bekymringsfullt. Hvaler Høyre ser dette som en av våre viktigste oppgaver. Det nytter ikke bare å fortelle om hvor flott det er her på Hvaler. Det kjenner de fleste til, selv om markedsføring av Hvaler alltid vil være viktig.

Vi må kunne tilby arbeidsplasser, slik at de som ikke er så heldige å bo i vår kommune i dag, kan få oppfylt sin drøm om å få skape seg et hjem i vårt vakre øyrike.