Hvaler hytteforening 40 år, bompenger har engasjert kraftigst

Fra den tidlige hyttebyggingen på Hvaler. Tilgjengelige materialer ble fraktet sjøveien. Svein R. Karlsens tegninge preger forsiden på hytteforeningens bok «Hytta på Hvaler – Drømmen som ble virkelighet».

Fra den tidlige hyttebyggingen på Hvaler. Tilgjengelige materialer ble fraktet sjøveien. Svein R. Karlsens tegninge preger forsiden på hytteforeningens bok «Hytta på Hvaler – Drømmen som ble virkelighet».

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Det ble et enormt engasjement av dem som måtte betale «gildet», skriver tidligere leder Odd Løkkevik om da Hvaler hytteforening engasjerte seg for fullt mot bomtakster som rammet hytteeiere hardere enn fastboende.

DEL

Leserbrev 

Etter å ha stått timevis i fergekø på Tangen kom endelig fastlandsveien i 1971. På Bukkholmen ble det bomavgift og kort med ti klipp. 198 kroner for bil og fører, 36 kroner for voksen og 18 for barn.

Etter seks år, i 1977, var fastlandsveien nedbetalt, hovedsakelig av hyttefolk og «badegjester». Men Hvaler kommune ønsket å opprettholde bommen for dekning av videre utbygging. Fra innlegg i avisen kunne det leses at bommen burde betale alle båtforbindelser også til de østre øyene.

Det medførte et kraftig engasjement blant ca. 600 hytteeiere. Under et møte i en fullsatt aula i Biblioteket ble det nedsatt et interimsstyre, og den 12. juni ble det holdt et konstituerende møte på Åttekanten skole hvor det ble vedtatt vedtekter og at navnet skulle være Hvaler Hytteforening. Som foreningens første leder ble Jens Martin Sørlie Nielsen valgt.

Men medlemsmassen sank, og i 1984 holdt foreningen på å bli nedlagt. Dog, foreningen engasjerte seg blant annet med forslag til søppelordningen og rydding av strender.

Etter 1991 fikk endelig foreningen et mer grunnleggende system i arbeidet. En ny bankforbindelse ble opprettet med bankkonto, og foreningen fikk postboksadresse samt laget en logo, tegnet av kunstneren Tina Soli. Tomtefesteproblemene fikk høy prioritet, og det ble ytet assistanse til godkjenning av byggesøknader for medlemmene.

Men det var blitt bygget en tunnel under Løperen, som de på de østre øyene hadde skrevet og sunget om at « ... tunnelen skulle de betale selv». Samferdselskomiteens leder hadde før byggingen uttalt at prosjektet ikke ville komme økonomisk i mål.

Det hadde hun selvsagt rett i, og bommen måtte flyttes fra tunnelåpningen på Asmaløy til Bukkholmen. Det førte til at de fastboende på de vestre øyene laget en aksjon mot flyttingen og delte ut flotte T-trøyer med «Nei til flytting av Hvaler-bommen» og kalte det for «landeveisrøveri». Men i en rettssak ble det tap.

Hytteforeningen engasjerte seg og fikk samferdselsledelsen til å komme med to forslag. Det ene gikk ut på at det skulle innføres en ordning hvor antall passeringer skulle gi til dels store rabatter. Det andre gikk ut på at fastboende på de vestre øyene skulle «slippe» med å betale ti kroner per passering. Alle andre 50 kroner. De fastboende aksjonistene la dermed ned sitt virke!

Men det ble et enormt engasjement av dem som måtte betale «gildet». En gruppe bestående av hyttefolk på alle øyene – samt mange fastboende på de østre øyene ønsket å arbeide videre med saken.

Hvaler kommunestyre vedtok enstemmig en ordningen med ti kroner for de fastboende på de vestre øyene. Av de 21 representantene var det bare tre som hadde vært fastboende da fastlandsveien ble nedbetalt i perioden 1971–77.

Det ble holdt mange større møter, og Hvalerhallen var fullsatt flere ganger. Den innsamlingsaksjonen som ble startet innbrakte betydelige beløp og det ble vedtatt å prøve den urimelige forskjellsordningen i rettssystemet. Det gikk selvsagt ikke. Men det medførte en økning av medlemsmassen til opp mot 1.700. Første utgave av medlemsbladet «Hvaler-nytt» ble utgitt i 1995.

Da Hvaler Hytteforening rundet 20 år i 1997, ble alle tidligere ledere hedret. Det ble også foreningens eneste æresmedlem, Karl Kristiansen, samt Tommy Syversen, Trond Olsen og Frank Holstad for deres gode arbeid i hytteforeningen. De tre fikk overrakt hvert sitt litografi i ramme av Johan Borgen, laget av Eva Lange. Under møtet ble det vedtatt å «sponse» innkjøp av et stort teppe til Kulturavdelingen med 10.000 kroner. Teppet var laget av Anne Martha Borgen som en gave til Johan Borgen.

Det var flott underholdning med Vivi Haug, Ivar Andersen og Åge Martinsen. Ordføret Rolf Klerud kom og roste foreningen for konstruktivt samarbeide.

Den 19. mai 1998 ble boka «Hytta på Hvaler – Drømmen som ble virkelighet» utgitt. Holstad Grafisk sto for lay out og trykking. Bidragsyterne var Jahn Otto Johansen, Inger Jensen, Sten Walther Karlsen, Kjell Bothne, Jan H. Arntzen, Ole Erik Yrvin og med flotte tegninger av Svein R. Karlsen, Axel Fronth og Odd Skullerud. Redaktør og medskribent var Odd Løkkevik. Bjørn Reffsgård bidro med gamle bilder. Boka var en suksess og ble raskt utsolgt.

Etter 13 år som leder trakk jeg meg. Foreningen trengte en nødvendig fornyelse! Den 12. juni rundet Hvaler Hytteforening 40 år og «Hvaler-nytt» utkommer fortsatt til glede for medlemmene!

Lykke til med 40-årsjubileet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags