Ved Hvalers innfartsport, hvor landskapet åpner seg i et fantastisk skue, passeres skjæringen og fjellknausen Stokken. Ikke et spesielt vakkert syn slik den fremstår i dag. Hvaler Næringsforum ønsker å engasjere seg i hvilke muligheter Hvaler har ved at området transformeres til et opplevelses – og konferansehotell.

Hvilken samfunnsnytte vil dette kunne gi vår kommune? Foruten forskjønnelse av fjellformasjonen som ligger vestvendt med vid utsikt over mot fjorden og Vestfold, vil det kunne gi tilgang for kommunens innbyggere, turister og hotellets gjester til flotte uteområder i sjøkanten. Tenk deg et vakkert hotell som føyer seg inn i fjellformasjonene på Stokken, solfylt med brygger, svaberg og kanskje utendørs bademuligheter, brygge og svaberg. Et spa som vil redde oss fra kalde vinterdager og la oss få en følelse av sol og sommer. Fiskerestaurant med kortreist mat, kafé og kanskje både treningssenter og innendørs basseng? Om praktisk mulig, kunne bassenget leies av kommunen på enkelte egnede tidspunkter for bruk til svømmeopplæring av skoleelever.

Arbeidsplasser

Likevel skiller et moment seg særskilt ut, nemlig muligheter for et større antall nye arbeidsplasser. Ser vi på et hotell som Støtvig Hotel, Larkollen med sine 89 rom, som har både konferansefasiliteter og Spa, så er det besatt av over 90 ansatte. Man skulle anta at flere av de ansatte på et hotell på Stokken ville bosette seg på Hvaler, hvor vi er heldige som har tilgang på ferdigregulerte tomter, foruten leiligheter i nye byggeprosjekter.

I Sundvolden-plattformen fastslår regjeringen: «Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der verdiene er skapt.»

Det foreslås at en del av den lokale verdiskapningen tilbakeføres til kommunen basert på lønnsgrunnlaget i det lokale næringslivet i den enkelte kommune. Dermed vil kommunen kunne få et sterkere insentiv til å legge til rette for næringsutvikling, samtidig som verdiskapningen føres tilbake til lokalsamfunnet. Det legges også til rette for at selskapsskatten som i dag går i sin helhet til staten, belønnes tilbake til kommunen ved ny næringsetablering. Jo større inntekter, jo mer til fordeling til velferdsgoder.

Hvorfor konferansefasiliteter?

Konferansefasiliteter vil kunne utjevne antall besøkende sesongmessig gjennom hele året. I dag kjenner vi til at sommermånedene er svært aktive, men så senker roen seg for mange av våre næringsdrivende. Om vi ser til nærstøtende hotell på Larkollen og Strømstad, så er disse fullbooket gjennom hele året. Et konferansehotell vil også huse turister fra både inn- og utland, og lokalbefolkningen vil kunne nyte godt av hotellets fasiliteter. Samtidig vil de som ønsker å feriere i leide hytter og anneks, fortsatt ha denne muligheten – noe mange fortsatt ønsker.

Vakre Hvaler, med alle sine naturskjønne områder, øyer og med nasjonalparken, trenger et hotell. Med beliggenhet på Stokken, forkortes distansen med 20 minutter til Skjærhalden, som er kommunesenter med butikker og restauranter, men det å legge attraksjoner også på andre av våre øyer, burde applauderes. Hotellets gjester kunne shuttles med miljøvennlige busser, mens båter kunne ta gjester ut sjøveien, via nasjonalparken og til Skjærhalden, samt Hvalers mange øyer.

Turistkontor ved innfallsporten til Hvaler

Et turistinformasjonskontor burde ha lokasjon på Stokken – turister ville finne øyenes muligheter ved innfallsporten til Hvaler. I tillegg et opplevelsessenter med muligheter for kano- og fisketurer, vannaktiviteter, sykkelutleie – når sykkelveien står ferdig. Golfbanen på Kirkøy, konsertarenaen til Hvaler Gjestgiveri og Brottet, gjør det meste komplett, i tillegg kommer alle de historiske merkeplasser og Hvalers kunstgallerier.

Hvaler besitter uendelige skatter, men for å utforske disse må turister, gjester og konferansedeltagere ha et sted å bo.

Hvorfor har ikke planene blitt realisert?

Hotellplaner på Stokken er ikke av nyere dato. Langt tilbake, tidlig på 2000-tallet ble det skissert planer for dette. Muligens beror dette på en misforståelse. Av tre grunneiere i Stokken Sameie, eid 1/3 av hver av dem, har kommunen en eierandel. Nå har det nylig fremkommet at kommunen har en passiv rolle helt til spaden settes i jorden. I alle år har de øvrige grunneiere avventet hva kommunen ønsker å utvikle. Det viser seg at dette ikke er relevant før selve detaljreguleringen igangsettes.

Underlig er det også at det i kommunestyret i februar ble stemt for den såkalte Plan A i kommunens arealdelplan som er til rullering. Plan A innebærer bolig og næring, mens Plan B inneholder kun næring. Sameiet Stokkens grunneiere ønsker ikke å utvikle boliger på Stokken, samtidig som det er godt kjent at kommunen har manko på næringsarealer fremfor ferdigregulerte boligarealer.

I konsekvensutredningen fremkommer også Plan B, dvs. ren næring, med en bedre konklusjon enn Plan A. En regulering til ren næring på Stokken vil gi større areal til et hotell.

Hvaler Næringsforum oppfordrer Hvalers innbyggere til å engasjere seg i høringen som nå ligger på forsiden til Hvaler kommunes hjemmeside. Husk at Hvaler kommune sterkt trenger nye arbeidsplasser og økte inntekter, inntekter som igjen skal fordeles til velferdsgoder som helse, omsorg, skole osv.

Nå har vi muligheten – grip den.