Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler Høyre ønsker flere sykkelveier

Artikkelen er over 2 år gammel

– Hvaler Høyre velger å retter blikket mot næringsutvikling som vil gi Hvaler større økonomisk handlefrihet til sykkelveier, helse, omsorg og øvrige velferdsgoder, skriver listetopp Marita Wennevold Hollen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykkelveier som forbinder alle øyene på Hvaler må være et mål. Dette er viktig for våre innbyggere, nye tilflyttere og ikke minst for turister og friluftsmennesker som ønsker å legge inn en sykkeltur til Hvalers vakre øyrike. Vi gleder oss til den nye traseen på Vesterøy, men den dekker ikke resten av øyene.

Det er Østfold fylkeskommune som er økonomisk ansvarlig for sykkelveier langs våre fylkesveier. Det må derfor jobbes med påtrykk for fremtidige planer, samt forsøke å forsere fremdriften i Regional Transportplan, slik at sykkel/gangveier blir en realitet tidligere enn det som ligger i planverket i dag.

Der har vi som politikere et ansvar for å gjøre en nødvendig jobb inn mot fylket. Hvaler Høyre vil fokusere på dette, fordi det er viktig for vår kommune. Samtidig ville det ha vært en helt annen situasjon om Hvaler kommune hadde hatt en god og robust økonomi.

 

Hvalers natur ødelegges ikke om det også legges tilrette for nye næringer.

 

Kommunen kunne da ha forskuttert midler til sykkelveier, for senere å få dette refundert fra fylket. Vi kunne fått sykkel/gangveier på plass langt tidligere enn det som i dag ligger i Regional Transportplan. Der er vi dessverre ikke i dag - økonomisk.

Hvaler Høyre har flere ganger påpekt viktigheten av å øke kommunens inntekter via næringsutvikling, som virksomheter innen teknologifellesskap, handelsbedrifter og innovative hav- og fiskeribedrifter. Det er verdt å merke seg at det ikke er kommunens midler som investeres, men investors og næringsaktørers midler.

Samtidig også statlige foretak som vi kan jobbe for legger sitt virke til Hvaler og et konferansehotell til glede for våre innbyggere, turister og gjester utenfra. Sistnevnte ville kunne gi svært gode synergieffekter for underleverandører fra lokale næringer, stimulere turist- og opplevelsesnæringen og gi en utjevning av aktivitetsnivået gjennom året.

Dette ved at bedrifter fra andre deler av landet legger sine konferanser på et ettertraktet og kjent landemerke som Hvaler, med alle sine kvaliteter og naturopplevelser. Et konferansehotell kunne gitt 70-100 nye arbeidsplasser og flere av de ansatte ville valgt å bosette seg på Hvaler. Også småbarnsfamilier. Derfor må boliger tilpasset deres behov ivaretas i planverket.

Samtidig vil det generere inntekter til kommunen fra stedlig selskaps- og personskatt fra et hotell og annen øvrig næring.

Om Hvaler jobber aktivt og tilrettelegger for ny næring til kommunen, oppnås også bonusinntekter fra sentralt hold som går til kommunekassen. Dette er viktige inntekter. Alt dette er med på å skape gode og nødvendige inntekter til kommunen. Hvaler Høyre ønsker ikke å øke eiendomsskatten. Den ligger i dag på to promille, men vi kjenner til andre kommuner som har eiendomsskatt opp mot seks promille. Denne utviklingen ønsker vi ikke.

Det er derfor Hvaler Høyre heller velger å retter blikket mot næringsutvikling, som vil gi Hvaler større økonomisk handlefrihet til sykkelveier, helse, omsorg og øvrige velferdsgoder. Samtidig vil Hvaler Høyre ivareta natur- og miljø.

Enkelte er likevel negative til at vi skal satse på økt næringsutvikling og at vi ikke trenger å øke inntektene til vår kommune. Da må disse være klar over at tjenestetilbudet blir – og for den saks skyld allerede idag er – begrenset. Hvalers natur ødelegges ikke om det også legges tilrette for nye næringer.

 

Les også

Hvaler må fokusere på nye og større bedrifter

 

Med høy gjeldsgrad og lave inntekter kan vi gå en lite hyggelig tid i møte som gir kommunen få muligheter til å gi gode samfunns- og velferdsgoder. Robek, å bli satt under offentlig administrasjon, spøker i bakgrunnen. Som politiker ønsker vi ikke å se denne utviklingen gå i feil retning.

Mange signaler indikerer at vi i nær fremtid må øke inntektsgrunnlaget. Vi ser blant annet at fødselstallet synker. Jobbmuligheter er en viktig faktor som er med på å tiltrekker nye mennesker til Hvaler, selv om noen velger å jobbe utenfor vår kommune. En kommune uten arbeidsplasser å tilby, blir ikke attraktiv nok å bosette seg i, selv med vår vakre natur. Derimot flytter dessverre flere unge ut av kommunen.

Så la oss håpe at vi ser flere sykkelveier langs fylkesveiene. At vi får nye innbyggere og nye næringer som sammen med eksisterende næringsliv utvikler Hvaler til en robust, attraktiv og sunn kommune.

Dette danner grunnlaget for Hvalers handlefrihet, vil sikre gode velferdsordninger og, ikke minst, likevel ta vare på vår unike natur. Naturen er verdifull og det som gjør Hvaler så spesielt og som et av Norges fremste landemerker. Men vi lever ikke på den alene.

 

Les også

Gang- og sykkelvei på Hvaler kan være på plass i 2020 – får pengene som var satt av til gang- og sykkelvei i Råde

 

 

Les også

Prioriterer byggestart for nye Kjøkøysund bru – pengedryss over Hvaler sikrer «Atlanterhavsveien»

 

Kommentarer til denne saken